Uusimaa-ohjelma: Uusimaa tähyää Itämeren alueen kärkeen

Uusimaa-ohjelma sisältää maakunnan pitkän aikavälin vision ja strategian vuodelle 2040 sekä strategiset valinnat vuosille 2014–2017.

Vuosittain päivitettävä toimeenpanosuunnitelma määrittelee lähivuosien kärkihankkeet, joilla ohjelmaa toteutetaan.

Leijat, Uusimaa-ohjelma

Uusimaa-ohjelman visio:

Uusimaa on vuonna 2040 Itämeren alueen kärjessä taloudellisen ja henkisen kasvun luomisessa ja hyödyntämisessä, asukkaiden toimivan arjen olosuhteiden tuottamisessa sekä toiminnan järjestämisessä luonnon ja talouden kannalta kestävästi.

Kehittämistyötä ohjaavat kolme strategista valintaa:

  • Kasvun mahdollisuudet - Miten mahdollistamme älykkään kasvun sekä elinkeinoelämän nopean ja joustavan kehittämisen?
  • Toimiva arki - Mistä arjen hyvinvointi koostuu: miten asumme, elämme ja liikumme tulevaisuudessa?
  • Kestävä luonnontalous - Miten takaamme luonnonvarojen kestävän käytön ja säilytämme luonnon monimuotoisena?

Uudenmaan kunnat, valtionhallinto sekä yritys-, koulutus- ja monet muut sektorit ottavat Uusimaa-ohjelman huomioon omissa ohjelmissaan, rahoituspäätösten valmistelussa ja hankkeiden priorisoinnissa.

Ne ja lukuisat muut tahot ovat olleet myös mukana valmistelemassa ohjelmaa Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY-keskuksen johdolla.

Älykkään Uudenmaan strategia täsmentää valintoja

Uusimaa-ohjelman valinnoista on hiottu viisi älykkään erikoistumisen kärkeä, joihin panostetaan myös alueen tutkimus- ja innovaatiotyössä. Uudenmaan vahvuuksia ovat teollisuuden digitalisaatio, terveysteknologia, arjen hyvinvointi, cleantech ja digikansalaisuus.

> Lisätietoja Älykkään Uudenmaan strategiasta