Uusimaa-ohjelman toimeenpanosuunnitelma 2017–2018

Toimeenpanosuunnitelma

Toimeenpanosuunnitelma esittelee keskeisiä Uusimaa-ohjelmaa toteuttavia hankkeita ja toimenpiteitä sekä niihin liittyviä ohjelmia.

Suunnitelmassa on kolme laajaa kärkihankekokonaisuutta sekä muita pienempiä hankkeita ja toimenpiteitä. Rahoitusta kohdennetaan sekä kärkihankekokonaisuuksille että yksittäisille toimenpiteille.

> Tutustu toimeenpanosuunnitelmaan (pdf)

Kasvuyrittäjyys, saavutettavuus sekä nuorten ja maahanmuuttajien kotoutuminen kärkihankkeita

Toimeenpanosuunnitelmaan on valittu kolme kärkihankekokonaisuutta, joihin panostetaan eniten voimavaroja.

Valitut kokonaisuudet ovat:

1. Kasvuyrittäjyys ja start up -toiminta korostaa uuden yritystoiminnan syntymistä sekä yritysten kasvumahdollisuuksia ja kansainvälistymistä Uudenmaan kasvun ja elinvoimaisuuden tekijänä.

2. Kasvua kansainvälisestä saavutettavuudesta vie eteenpäin suuria liikennehankkeita, kuten Rail Baltic -kasvukäytävää, Helsinki-Vantaan lentokenttäalueen ja Helsinki–Tallinna-yhteyden kehittämistä sekä useita muita saavutettavuutta ja liikkuvuutta parantavia kokonaisuuksia. Kansainvälinen saavutettavuus on ollut kärkihankekokonaisuus myös kahtena aikaisempana vuonna.

3. Nuorten ja maahanmuuttajien työllisyys ja osallisuus -kärkihankekokonaisuus yhdistää työllisyyteen ja kotoutumiseen liittyviä laajoja, erityisesti Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella toteutettavia kokonaisuuksia.

Kärkihankekokonaisuuksien lisäksi Uusimaa-ohjelman toimeenpanosuunnitelma sisältää lukuisia muita toimenpiteitä, hankekokonaisuuksia tai edunvalvontaan liittyviä aloitteita, jotka toteuttavat ohjelman strategisia valintoja

Sekä kärkihankekokonaisuudet että pienemmät hankkeet ja toimenpiteet toteuttavat Uusimaa-ohjelman strategisia tavoitteita, jotka ovat: Kasvun mahdollisuudet, Toimiva arki ja Kestävä luonnontalous.

> Tutustu Uusimaa-ohjelmaan (pdf)

Toimeenpanosuunnitelma huomioi myös Älykkään Uudenmaan viisi kärkiteemaa. Nämä tutkimuksen ja innovoinnin teemat liittyvät cleantechiin, terveysteknologiaan, teollisuuden digitalisointiin, hyvinvoivaan kaupunkiin ja digikansalaisuuteen.

> Tutustu Älykkään Uudenmaan strategiaan


EU:n rakennerahasto-ohjelman haut ja painotukset

Toimeenpanosuunnitelma ottaa kantaa EU:n rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisten teemojen hankehakuihin ja -suunnitelmiin. Lisäksi siinä kerrotaan painopisteet, joihin sekä kansallista että EU-rahoitusta kohdennetaan.

Vuonna 2017 Euroopan aluekehitysrahaston hankehaussa Uudellamaalla painotetaan vähähiilisyyttä.

Euroopan sosiaalirahaston hankehauissa Uudellamaalla painottuvat TEM:n ohjeen mukaisesti vaikea talouden ja työllisyyden tilanne sekä pakolaistilanne. Erityisesti ESR-rahoitus antaa mahdollisuuden vastata maahanmuuttajien kotouttamiseen.

Maakunnan yhteistyöryhmä on hyväksynyt toimeenpanosuunnitelman 17.10.2016 pidetyssä kokouksessaan.