Uusimaa 5.0 – Jotakin parempaa

tulevaisuustarkastelu-etusivu

Vuoteen 2050 ulottuva tulevaisuustarkastelu "Uusimaa 5.0 – Jotakin parempaa" toimii pohjana maakunnan yhteiselle Uusimaa-ohjelmalle. Ohjelmassa määritellään maakunnan yhteinen tulevaisuuden visio, strategiset painopisteet, tavoitteet sekä toimenpiteet niiden toteuttamiseksi.

Tulevaisuustarkastelu toimii myös pohjana seuraavan maakuntakaavan laatimiselle. Työn keskiössä ovat maakuntauudistus ja tiedon tuottaminen uuden maakunnan tarpeisiin.

Työssä hahmoteltiin Uudenmaan toimintaympäristöä kuvaavia skenaarioita, jotka ulottuvat vuoteen 2050 asti. Niiden pohjalta tuotimme tietoa varautumissuunnitelmiin, sekä mahdollisia strategisia muutostarpeita ajatellen.

Tulevaisuustarkastelussa syntyi tulevaisuuskuva, joka on näkymä maakunnan toimijoiden toivottavana pitämästä Uudestamaasta vuonna 2050. Tulevaisuuskuva kertoo, millaisen maakunnan haluamme ja mitkä sen tärkeimmät kehittämisteemat ovat.

> Lue lisää projektista ja sen tavoitteista


Tulevaisuustarkastelun kokonaisuus

Tulevaisuustarkastelun osat

Avaa kuva suuremmaksi klikkaamalla

> Tutustu tulevaisuustarkastelun tuloksiin