Uusimaa 5.0 – Jotakin parempaa

tulevaisuustarkastelu-etusivu

Vuoteen 2050 ulottuva tulevaisuustarkastelu pohjustaa seuraavaa Uusimaa-ohjelmaa. Uusimaa-ohjelmassa määritellään maakunnan yhteinen visio, strategiset tavoitteet sekä toimintalinjat niiden toteuttamiseksi. Tulevaisuustarkastelu toimii myös pohjana seuraavan maakuntakaavan laatimiselle. Työn keskiössä ovat maakuntauudistus ja tiedon tuottaminen uuden maakunnan tarpeisiin.

Olemme antaneet tulevaisuustarkastelulle nimen "Uusimaa 5.0 – Jotakin parempaa".

Hahmottelemme työssä Uudenmaan toimintaympäristöä kuvaavia skenaarioita, jotka ulottuvat vuoteen 2050 asti. Niiden pohjalta tuotamme tietoa varautumissuunnitelmiin sekä mahdollisia strategisia muutostarpeita ajatellen.

Tulevaisuustarkastelussa syntyy tulevaisuuskuva, joka on näkymä Uudenmaan toimijoiden toivottavana pitämästä Uudenmaan maakunnasta vuonna 2050. Tulevaisuuskuva kertoo, millaisen maakunnan haluamme ja mitkä sen tärkeimmät kehittämisteemat ovat.

> Lue lisää projektista ja sen tavoitteista


Tulevaisuustarkastelun kokonaisuus

Tulevaisuustarkastelun osat

Avaa kuva suuremmaksi klikkaamalla

> Tutustu tulevaisuustarkastelun tuloksiin