Uusimaa-ohjelma 2.0 – Ohjelmatyö on taas täällä!

Verso, kuva Pixabay


Uuden maakuntaohjelman valmistelutyö on käynnistetty ja uunituore ohjelma on valmis vuoden 2017 loppuun mennessä.

Uusimaa-ohjelma 2.0 on maakuntaohjelma vuosille 2018–2021. Ohjelma sisältää maakunnan vision ja strategiset painopisteet pitkälle aikavälille sekä tavoitteet tulevalle ohjelmakaudelle. Samalla se on askel uuden maakunnan (Uusimaa 2019) valmistelun strategia- ja visiotyössä.

Ohjelma perustuu maakunnan eri toimijoiden vahvuuksiin ja niiden hyödyntämiseen osaamisen, teknologian ja taloudellisten resurssien avulla. Maakuntaohjelmaan sisällytetään strategisia painopisteitä ja tavoitteita, joita toteutetaan erilaisten toimenpiteiden avulla.

Uuden maakuntaohjelman lähtökohtana ovat syksyllä 2016 toteutetun tulevaisuustarkastelun tulokset. Tulevaisuustarkastelussa hahmotettiin kolme keskeistä kehittämisteemaa, jotka muodostavat Uusimaa-ohjelman rungon.

Uusmaalaisen asukkaan näkökulma painottuu Osaavan ja hyvinvoivan ihmisen teemassa. Liiketoiminnan ja elinkeinoelämän näkökulma korostuu teemassa Kannattava ja vastuullinen business. Ympäristöön keskitytään Monimuotoinen ja kestävä maapallo -teeman sisällä.

> Tutustu edelliseen Uusimaa-ohjelmaan vuosille 2014–2017


Näin uusi ohjelma etenee

Tutustu Uusimaa-ohjelman aikatauluun ja tämänhetkisiin strategisiin painopisteisiin, tavoitteisiin ja visiovaihtoehtoihin alla olevan esityksen avulla.

Ohjelmaa on työstetty useissa sidosryhmätapaamisissa ja sisällön hiominen jatkuu aina syksyn maakuntahallitukseen asti.

Kaikki kommentit maakuntaohjelmasta ovat tervetulleita, jotta voimme kehittää yhdessä Uusimaa-ohjelmasta parhaan mahdollisen.