Suunnitelma ohjaa Uudenmaan ampumaratojen kehittämistä

Ampumaradalla. Kuvaaja Lotta Jaakkola.

Ampumarata on ampumaharjoitteluun rajattu ulko- tai sisäalue, jota käyttävät muun muassa alan urheilijat, metsästäjät, varusmiehet ja poliisit.

Uudenmaan ampumaratojen kehittämissuunnitelmassa:

  • Kuvataan Uudenmaan ampumaratojen nykytilanne.
  • Arvioidaan ampumaratojen riittävyys, kehittämistarpeet ja mahdollisuudet.
  • Tunnistaan maakunnalliset ampumaurheilukeskukset.
  • Esitetään suosituksia ampumaratojen säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.

Kommentoi tammikuun loppuun mennessä!

Luonnos ampumaratojen kehittämissuunnitelmasta Uudenmaan alueelle on valmistunut ja siitä voi antaa palautetta 31.1.2019 mennessä sähköpostilla toimisto@uudenmaanliitto.fi.

Tutustu aineistoon:

Palaute voi koskea myös täydennyksiä ja lisätietoja ampumaratojen käytännön tilanteista.

Suunnitelma viimeistellään palautteiden pohjalta ja sitä hyödynnetään Uusimaa-kaavan ehdotusvaiheessa talvella 2019.

Taustalla laki

Ampumaratojen kehittämistä ohjaa ampumaratalaki. Maakuntien tehtävänä on laatia kehittämissuunnitelma ja huomioida se omassa alueidenkäytön suunnittelussaan. Suunnitelma tulisi ottaa huomioon myös muilla kaavatasoilla sekä ampumaratojen kehittämisessä yleisemmin.

Uudenmaan suunnitelma laaditaan Uudenmaan liiton sekä alueen kuntien ja järjestöjen yhteistyönä. Työtä tukee ampuratojen keskeisimmistä toimijoista koostuva työryhmä, ja tietoja suunnitelmaan on koottu myös kyselyn kautta.