Uudellamaalla on voimassa useita maakuntakaavoja

Hyväksytyt-kaavat

Uudellamaalla on voimassa useita vahvistettuja maakuntakaavoja:


Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntakaavat ovat kokonaiskaavoja, joissa on esitetty kaikki maankäyttömuodot. Vaihekaavat täydentävät ja päivittävät kokonaiskaavoja valittujen teemojen osalta.


Kaavayhdistelmä ohjeena maakuntakaavojen tulkinnalle

Kun vallitsevaa kaavatilannetta tulkitaan, on kaikki voimassa olevat maakuntakaavat huomioitava samanaikaisesti. Tulkinnan helpottamiseksi olemme yhdistäneet kaavat samalle maakuntakaavojen yhdistelmäkartalle.

Tätä karttaa nimitämme kaavayhdistelmäksi.

> Kaavayhdistelmään voi tutustua karttapalvelussa

> Kaavayhdistelmän merkinnät ja määräykset (pdf)


Mikä on maakuntakaava?

Maakuntakaava on kartalla esitetty pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueidenkäytöstä.

Siinä sovitetaan yhteen valtakunnalliset ja maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Yleispiirteisimpänä kaavana se on ohje kuntien kaavoitukselle ja muulle alueidenkäytön suunnittelulle.

Maakuntakaavat laaditaan maakunnan liitoissa ja ne on tähän saakka vahvistanut ympäristöministeriö. Alkuvuoden 2016 lakimuutoksen myötä maakuntakaavat hyväksyy jatkossa maakuntavaltuusto. Mikäli päätöksestä valitetaan, korkein hallinto-oikeus tekee lopullisen päätöksen kaavan lainvoimaisuudesta.

Valtuuston hyväksymään kaava-aineistoon kuuluvat kaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Selostuksessa perustellaan ja esitellään kaavan ratkaisuja.