Ensimmäinen vaihemaakuntakaava täydentää Uudenmaan maakuntakaavaa

Metsää. Kuva Tuula PalasteUudenmaan 1. vaihemaakuntakaava täydentää vuonna 2006 vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa sellaisten teemojen osalta, joista aiheutuu merkittäviä ympäristöhäiriöitä.

Lisäksi kaavassa on käsitelty laajoja yhtenäisiä metsäalueita.

Kaavassa osoitetaan
  • jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet
  • kiviaineshuollon alueet
  • moottoriurheilu- ja ampumarata-alueet
  • liikenteen varikot ja terminaalit
  • laajat yhtenäiset metsätalousalueet. 

Ympäristöministeriö vahvisti 1. vaihekaavan vuonna 2010 ja kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä lainvoiman vuonna 2012.

Kaava ei sisällä Itä-Uudenmaan alueen kuntia.