Toinen vaihemaakuntakaava ohjaa metropolimaakunnan kasvua

kerrostalot-rannassa. Kuva Tuula Palaste

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava uudistaa, täydentää ja tarkistaa voimassa olevia Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntakaavoja. Määrittelemme siinä maakunnan kasvun suunnat pitkälle tulevaisuuteen.

Tämä on ensimmäinen maakuntakaava, joka kattaa vuoden 2011 alussa yhdistyneen laajan 26 kunnan alueen.

Vaihekaavan tärkeimpiä ratkaisuja ovat

  • toimiva ja kestävä yhdyskuntarakenne
  • rakennetta tukeva liikennejärjestelmä
  • kaupan palveluverkko
  • maakunnallinen kyläverkko.

Ympäristöministeriö vahvisti 2. vaihemaakuntakaavan vuonna 2014. Vahvistamatta jäivät Tuusulan Rykmentinpuiston taajamatoimintojen alue, Kivinokan virkistysalueen muuttaminen taajamatoimintojen alueeksi sekä Lapinjärven valtakunnallisesti merkittävälle rakennetun kulttuuriympäristön alueelle osoitettu taajamatoimintojen alue.

Kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä lainvoiman vuonna 2016.

Kasvu ohjataan tiivistämään nykyistä yhdyskuntarakennetta

Metropolimaakunnan tuleva kasvu ohjataan keskuksiin, ratojen varsille ja rannikon myötäisesti. Joukkoliikenne on avainasemassa. Nykyistä yhdyskuntarakennetta tiivistetään ja täydennetään.

Kaavan tähtäin on yli 20 vuoden päässä, jolloin asukkaita ennakoidaan olevan 430 000 nykyistä enemmän. Asumista ja työpaikkoja on tulossa etenkin nykyisen Pääradan ja rakenteilla olevan Kehäradan asemanseuduille sekä laajentuvan metroverkon vyöhykkeelle. 

Kauppa ohjataan maakuntakaavassa ensisijaisesti keskusta-alueille. Tavoitteena on, että erityisesti päivittäiset kaupalliset palvelut olisivat saavutettavissa joukkoliikenteellä sekä kävellen ja pyöräillen ja että asiointimatkat olisivat kohtuulliset.

Östersundomin alue osana kaavaa

Päättäessään kakkoskaavasta maakuntavaltuusto jätti hyväksymättä Helsingistä itään suuntautuvan Östersundomin taajamatoimintojen alueen Sipoon Söderkullaan asti. Alueen suunnittelua on jatkettu sen jälkeen erillään.

Vahvistamatta jätetty, kuntien yhteistä yleiskaavaa laajempi vyöhyke on määritelty yhdeksi metropolimaakunnan tärkeimmistä uusista kasvualueista.

> Lue lisää Östersundomin alueen maakuntakaavasta