Kolmas vaihemaakuntakaava määrittelee jätevedenpuhdistamon paikan Espoossa

vesiputous

Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaavassa esitetään paikka uudelle jätevedenpuhdistamolle Espoon Blominmäessä.

Espoon kaupunki on tehnyt päätöksen seudullisen puhdistamon rakentamisesta, sillä nykyisen puhdistamon käsittelykapasiteetti Suomenojalla on käymässä riittämättömäksi asukasmäärien ja ravinnekuormituksen kasvaessa.

Ympäristöministeriö vahvisti 3. vaihekaavan vuonna 2012. Samalla ministeriö kumosi aiemmista maakuntakaavoista Suomenojan puhdistamoa ja puhdistamon vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja koskevia merkintöjä. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä lainvoiman vuonna 2014.

Uusi puhdistamo käyttöön vuoden 2020 paikkeilla

Espoon kaupunki on valmistellut Blominmäen osayleiskaavaa samanaikaisesti vaihekaavan kanssa. Osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa maaliskuussa 2013.

Jätevedenpuhdistamon ja tarvittavien siirtoviemäreiden suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY. Laitoksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2020 paikkeilla.

Uudessa kallioon rakennettavassa puhdistamossa tullaan käsittelemään Espoon ja Kauniaisten jätevesien lisäksi Kirkkonummen, Siuntion, Länsi-Vantaan ja mahdollisesti Vihdin jätevedet.