Elinkeinot ja innovaatiotoiminta osana kaavatarkastelua

Elinkeinot-symboli
Neljännessä vaihemaakuntakaavassa selvitämme aiempia maakuntakaavoja tarkemmin elinkeinojen toimintaedellytyksiä Uudellamaalla. Lisäksi selvitämme mitä mahdollisuuksia kaava tarjoaa innovaatiotoiminnan edistämiseen Uudellamaalla.

Työpaikka-alueiden riittävyys ja monipuolisuus, kuten myös palveluiden elinvoimaisuus ovat merkittäviä kilpailutekijöitä.

Kärkitavoitteet:

  • Elinkeinojen sijoittuminen tukee monikeskuksista aluerakennetta ja toiminnoiltaan sekoittunutta yhdyskuntarakennetta, kunkin alueen ominaispiirteet huomioiden.
  • Uudellamaalla on elinkeinotoiminnalle monipuoliset ja toteuttamiskelpoiset sijoittumismahdollisuudet.
  • Palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja ne sijoittuvat nykyisiä rakenteita hyödyntäen sekä ympäristö huomioiden.

Lasikaiteet. Kuva Tuula Palaste

Kaavatyössä elinkeinotoiminnoilla tarkoitetaan elinkeinojen, työpaikkojen ja yritysten muodostamaan kokonaisuutta. Tarkastelussa ovat mukana sekä yksityiset että julkiset työpaikat.

Tärkeitä elinkeinojen toimintaedellytyksiä voivat olla esimerkiksi saavutettava sijainti, joukkoliikenteen läheisyys sekä työpaikkoja tukevat palvelut ja muut yritykset.

Elinkeinot ja innovaatiotoiminta kytkeytyvät tiiviisti muihin kaavan teemoihin, erityisesti logistiikkaan.