Kaava-aineisto

Hyväksymisvaihe ikoniUudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi neljännen vaihemaakuntakaavan 24.5.2017. Kaavaan tuli valtuuston käsittelyssä yksi muutos: Sipoossa sijaitsevan Bastukärrin logistiikka-alue palautettiin kaavaan siinä muodossa kuin se oli nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa.

Päivitetty kaava-aineisto löytyy nyt verkkosivuiltamme.


Valtuuston hyväksymä kaava-aineisto:


Huom. Googlen Chrome-selain on näyttänyt pdf-karttoja puutteellisina. Varminta on tallentaa pdf omalle koneelle ja avata se Acrobat Reader -ohjelmassa.

Kaavakartan esitystapa on yleispiirteinen. Voimassa olevista maakuntakaavoista kumottavat merkinnät esitetään erillisellä kartalla. Merkinnät ja määräykset -asiakirja listaa kaavamerkinnät määräyksineen ja kuvauksineen.

Kaavaratkaisun keskeiset periaatteet kuvataan selostuksessa. Liitekartat ja liiteaineistot selventävät ja taustoittavat kaavaratkaisua. Epävirallinen yhdistelmäkartta havainnollistaa Uudenmaan kaikkien maakuntakaavojen kokonaistilanteen.

Kaavakartan, kumottavien merkintöjen kartan sekä merkinnät ja määräykset -asiakirjan hyväksyy maakuntavaltuusto. Kaavaselostus, liitekartat ja liiteaineistot taustoittavat kaavaratkaisua eikä valtuusto hyväksy niitä.