Logistiikan keskittäminen tuo kilpailuetua

Logistiikka-symboli

Neljännessä vaihemaakuntakaavassa suunnittelemme Uudellemaalle kansainvälisesti kilpailukykyistä logistiikkaverkostoa, joka tukeutuu nykyiseen liikennejärjestelmään.

Logistiikka eli tavaraliikenne on yksi tärkeimmistä elinkeinoelämän kilpailuvalteista, joka vaikuttaa Uudenmaan saavutettavuuteen tavaraliikenteellä niin kansallisesti ja kansainvälisestikin.

Kärkitavoitteet:

  •  Uusimaa on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti hyvin saavutettavissa
  • Logistiikkaa palvelevien toimintojen sijoittumiselle on hyvät edellytykset
  • Logistiikkaverkosto on kansainvälisesti kilpailukykyinen ja tukeutuu nykyiseen liikennejärjestelmään
vuosaaren-satama

Kaavatyössä selvitämme tavaraliikenteen virtoja ja solmupisteitä eli lentokentät, satamat ja logistiikka-alueet sekä niitä yhdistävät maa- ja meriliikenteen yhteydet. Tämän pohjalta osoitamme tavaraliikenteen järjestämiselle tarpeelliset aluevaraukset.

Nykyisellään maakunnan logistiikka-alueet ovat hajallaan eikä niistä muodostu kansainvälisessä mittakaavassa merkittäviä keskittymiä. Riittävän suuret keskittymät voisivat houkutella alueelle logistiikkaa palvelevaa yritystoimintaa, mikä puolestaan parantaisi logistiikan tehokkuutta ja kestävyyttä.