Seuraa kaavan valmistelua ja osallistu

heittomerkki

Toivotamme sinut tervetulleeksi seuraamaan neljännen vaihemaakuntakaavan valmistelua ja vaikuttamaan valmistelun eri vaiheissa.

Koko valmistelun ajan kerromme ajankohtaiset kaavan vaiheet verkkosivuillamme. Työn etenemistä on helppo seurata myös tilaamalla kaavan uutiskirje, joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Kaavatyön aikataulu:

Kaavan-päivitetty-aikataulu

Palaute on tärkeää kaavan valmistelijoille

Palautetta kannattaa antaa varsinkin silloin, kun uutta aineistoa on julkisesti nähtävillä. Näin palautteesta on eniten hyötyä kaavan valmisteluun.

Tärkeimmät nähtävillä olon vaiheet ovat kaavan vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos sekä kaavaehdotus. 

Kirjallinen palaute on helpoin dokumentoida. Palautetta voi antaa myös karttapalvelumme kautta. Kunnilta ja muilta viranomaisilta pyydämme lausunnot.


Kaava rakentuu tiiviissä yhteistyössä

Kaavan valmistelussa hyödynnämme paikkatietoja ja uusimpia selvityksiä. Pohjaa työlle tuovat aiempien kaavojen palaute, kuntien kanssa käydyt neuvottelut, uusmaalaisten sidosryhmien strategiat sekä Uusimaa-ohjelma.

Kaava-asiantuntijoillamme on tiivis työrupeama kaavan valmistelussa. Yhteistyötä tehdään kuntien, viranomaisten ja päättäjien kanssa. Asiantuntijaryhmissä ovat mukana kaavateemojen parhaat asiantuntijat Uudeltamaalta.

Kaavan keskeisissä vaiheissa kutsumme kuntien päättäjät ja virkamiehet mukaan seutuseminaareihin, joissa keskustellaan alueellisista kaavaratkaisuista.

Maakuntahallitus ohjaa kaavan valmistelua. Päätöksistä vastaavat maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto.