Itä-Uudenmaan maakuntakaava ohjaa maankäyttöä kymmenen kunnan alueella

Porvoo, kuva Anni Levonen

Itä-Uudenmaan kymmenen kunnan alueella on voimassa kokonaismaakuntakaava, joka ohjaa suunnittelua kaikkien maankäyttömuotojen osalta.

Ympäristöministeriö vahvisti Itä-Uudenmaan maakuntakaavan vuonna 2010. Vahvistamatta jätettiin Porvoon Kuninkaanportin ja Loviisan Määrlahden vähittäiskaupan suuryksikkömerkintöjä sekä Lapinjärven Vanhakylän ja Pukaron erikoiskaupan suuryksikkömerkintöjä.

Itä-Uudenmaan kaava sai lainvoiman vuonna 2011.

Vuoden 2009 alussa Sipoosta Helsinkiin liitetyn Östersundomin alueella ovat voimassa maakuntakaava vuodelta 2000 sekä aiemmat seutukaavat, jotka ovat nyttemmin lain mukaisia maakuntakaavoja.