Uudenmaan maakuntakaavassa yhdyskuntarakenteen kivijalka

Pellolla. Kuva Tuula Palaste

Uudenmaan maakuntakaava määrittää yhdyskuntarakenteen peruslinjaukset. Se on kokonaismaakuntakaava, jossa on käsitelty kaikkia maankäyttömuotoja.

Kaavassa on määritelty

  • rakentamiselle varattavat alueet
  • viherverkosto
  • liikenneverkosto ja kunnallistekniset ratkaisut
  • arvokkaat alueet, kuten luonnonsuojelu-, maisema- ja Natura 2000 -alueet.

Kaava kattaa Uudenmaan alueen ennen Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien yhdistymistä - eli pääkaupunkiseudun sekä Keski- ja Länsi-Uudenmaan.

Ympäristöministeriö vahvisti kaavan vuonna 2006. Vahvistamatta jätettiin kolme tuulivoiman tuotantoon soveltuvaa aluetta Hangon, Raaseporin ja Espoon eteläpuolisilla merialeilla sekä taajamatoimintojen alue valtakunnallisesti arvokkaalla kallioalueella Vantaalla.

Lainvoiman kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä vuonna 2007.