Suunnittelemme palvelevaa liikennejärjestelmää

LiikennejärjestelmäUudenmaan liitto määrittelee maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistarpeet yhteistyössä kuntien, liikenneviranomaisten sekä muiden liikenteeseen keskeisesti vaikuttavien yhteistyötahojen kanssa.

Yhteisenä tavoitteena on varmistaa liikenteen toimivuus myös tulevaisuudessa.

Suunnittelukokonaisuuteen kuuluvat liikkumisympäristö ja eri liikennemuodot:

  • kävely ja pyöräily
  • joukkoliikenne
  • henkilöautoliikenne
  • tavaraliikenne.
Yksittäisten hankkeiden sijaan tarkastellaan kokonaisuutta sekä erilaisten toimenpideyhdistelmien vaikutuksia liikkumiseen ja liikenteen kehitykseen. Maakuntakaavat ohjaavat liikenteen ja muun maankäytön ratkaisujen yhteensovittamista.

Tarkoituksena on vähentää liikenteen haittoja ja ylläpitää alueen kilpailukykyä. Henkilöliikenteessä pyritään vähentämään liikkumista ja vaikuttamaan kulkumuodon valintaan niin että kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä tehtäviä matkoja suositaan.

Uudenmaan liitto vastaa Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadinnasta. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelee Helsingin seudun liikenne HSL.

Kiireellisimmistä toimista teiden ja ratojen parantamiseksi voidaan laatia aiesopimus, johon kunnat ja valtion viranomaiset sitoutuvat.