HSL valmistelee Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman

Metro. Kuva Tuula Palaste

Helsingin seudun liikenne HSL valmistelee parhaillaan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (HSL 2015). Suunnittelualue kattaa 14 kuntaa.

Liikennejärjestelmän suunnittelu on lain mukaan Helsingin seudulla määritelty HSL:n tehtäväksi. Muualla suunnittelusta vastaavat maakunnan liitot.

Uudenmaan liitto on tiiviisti mukana syksyllä 2012 käynnistyneessä suunnittelutyössä. Maakuntakaavassa osoitetaan seudun aluerakenteen ja liikenteen kehittämisen suuret linjat.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos valmistuu syksyllä 2014. Päätösten aika on keväällä 2015.