Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmä tukeutuu vahvoihin pääväyliin

Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmä toimii pääkaupunkiseudun välittömässä läheisyydessä. Merkittäviä väyliä ovat Itä-Suomeen ja Pietariin vievät valtatiet nro 6 ja 7. Näihin valtateihin tukeutuu myös seudullinen liikenne, jota täydentää kattava seutu- ja yhdysteiden verkosto.

Joukkoliikennejärjestelmässä itäisestä Suomesta tulevat bussit takaavat hyvän palvelutason pääväylille. Tarjontaa täydentävät alueen omat, pienempiin keskuksiin suuntautuvat vuorot sekä Porvoon ja Helsingin välinen tiheä liikenne.

Liikenne pimeallä. Kuva Tuula Palaste

Liikennestrategia vastaa uuteen liikennepolitiikkaan

Itä-Uudenmaan liikennestrategia vuodelle 2030 valmistui vuonna 2009. Strategia on edelleen pääkohdiltaan ja kehittämistavoitteiltaan ajantasainen, huolimatta valtion liikennepolitiikan viime vuosien nopeista muutoksista.

Liikennestrategiassa määritellyt kehittämistavoitteet vuodelle 2030:

  • Liikenteen kasvihuonepäästöjen määrät kääntyvät laskuun
  • Joukkoliikenteen kulkutapaosuus kasvaa
  • Jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuudet kasvavat
  • Liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä vähenee
  • Elinympäristö säilyy laadukkaana tuleville sukupolville
  • Liikennejärjestelmä mahdollistaa elinkeinoelämän hyvän kilpailukyvyn
  • Yhteistyö liikennejärjestelmätyössä tiivistyy

Aiesopimuksessa lähivuosien painopisteenä kunnossapito

Liikennejärjestelmän kehittämiseksi on Uudenmaan liiton johdolla valmisteltu  aiesopimus vuosille 2015–2019. Siinä kunnat ja valtio sitoutuvat edesauttamaan yhteisesti sovittujen linjausten toteutumista sekä hankkeiden priorisointia. Aiesopimus allekirjoitettiin Porvoossa joulukuussa 2015.

Aiesopimuksessa painotetaan nykyisen infran kunnossapitoa uusien investointien sijaan. Strategian mukaisesti lisärahoitusta pyritään saamaan  joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. 

Sopijapuolet ovat Uudenmaan liiton lisäksi Uudenmaan ELY-keskus, Liikennevirasto, sekä alueen kunnat Porvoo, Loviisa, Askola, Lapinjärvi, Myrskylä, Pukkila ja Sipoo.

Tavoitteena kytkeytyminen raideliikenteen verkkoihin

Pitkällä aikavälillä Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmän kehittämisessä tärkeä tavoite on alueen suurimpien keskusten kytkeminen osaksi raideliikenteen verkkoa. Jo lyhyellä aikavälillä on mahdollista ottaa Keravalta Nikkilään suuntautuvat tavaraliikenteen rata henkilöliikenteen käyttöön, ja toteuttaa uusia seisakkeita ja asemia Keravalle ja Sipooseen.

Pidemmällä aikavälillä Helsingin ja Pietarin välinen nopea raideyhteys voi kytkeä myös Porvoon ja Loviisan raideliikenteeseen.