Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmä-suunnitelma tähtää sujuvuuteen ja turvallisuuteen

Karjaa rautatieasema. Kuva Tuula Palaste

Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus, joukkoliikenne, pyöräilyn ja kävelyn mahdollisuudet, alueen houkuttelevuus yrityksille – siinä avainteemat Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmän kehittämisessä. Kehittämistavoitteet ja toimenpiteet on linjattu alkuvuodesta 2014 hyväksyttyyn alueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma käsittelee maankäyttöä, asumista, liikennettä ja elinkeinojen teemoja laajana kokonaisuutena. Suunnittelualueeseen kuuluu kahdeksan kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti.

Liikennejärjestelmän ydin on kiteytetty visioon 2035

heittomerkki
Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmä tukee kestävällä tavalla kilpailukykyistä Uudenmaan alue- ja yhdyskuntarakennetta. Asukkaiden matkat ja elinkeinoelämän kuljetukset ovat turvallisia ja sujuvia.”

Liikenneväylien palvelutasoa tarkastellen kiireellisimpiä kehittämistoimia vaativa yhteysväli on valtatien 25 ja Hanko–Hyvinkää-radan muodostama liikennekäytävä. Palvelutasoa on mitattu erikseen henkilöautoliikenteen, joukkoliikenteen ja tavaraliikenteen osalta.

Jatkossa liikkumistarvetta pyritään vähentämään suunnittelemalla alueen tuleva kasvu täydentämään nykyistä rakennetta. Asunnot ja työpaikat sijoitetaan tiiviimmin joukkoliikenteen tuntumaan, erityisesti ratojen ja asemien läheisyyteen, mutta myös bussiliikenteen läheisyyteen. Myös kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä kehitetään.

Joukkoliikenteen kilpailukykyä suhteessa henkilöautoon parannetaan etenkin pääkaupunkiseudulle suuntautuvassa liikenteessä. Tämä edellyttää lisäkapasiteettia raideliikenteeseen.

Aiesopimuksessa tärkeimmät kehittämistoimet vuosiksi 2014–2019

Suunnitelman pohjalta allekirjoitettiin 18.6.2014 aiesopimus kiireellisimmistä ja vaikutuksiltaan laajoista toimenpiteistä.

Alueen kunnat, Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus ja Liikennevirasto sitoutuvat yhdessä edistämään sopimukseen sisältyviä toimenpiteitä. Lisäksi tähdätään perusväylänpidon ja joukkoliikenteen rahoitustason nostoon, jotta myös pienemmät kehittämistoimet etenevät.