Maakuntakaavojen toteuttaminen on yhteispeliä

Toteuttaminen ja seurantaMaakuntakaavojen tavoitteet toteutuvat yksityiskohtaisemmassa maankäytön suunnittelussa.

Maakuntakaava on ohjeena, kun kunnat laativat alueelleen yleis- ja asemakaavoja sekä muita maankäyttöön liittyviä suunnitelmia ja ohjelmia. Kaava vaikuttaa myös muiden viranomaisten alueidenkäyttöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Tiivis yhteistyö alueen kuntien kanssa on Uudenmaan liiton keino viestiä maakuntakaavojen tavoitteista ja edistää niiden toteutumista. Kaavoja voidaan edistää myös hanketoiminnalla.

Kuntien ja muiden viranomaisten kaavoihin ja suunnitelmiin maakuntakaavan linjat välittyvät liiton antamissa lausunnoissa tai lausuntovaihetta edeltävissä neuvotteluissa.

Alati muuttuvassa toimintaympäristössä on myös välttämätöntä seurata systemaattisesti maakuntakaavojen toteutumista.