Lausunnot ohjaavat alueen suunnittelua kaavan mukaiseksi

Sillalla, kuva Anni Levonen

Liiton lausunnot Uudenmaan kaavoituksesta ja muusta suunnittelusta ohjaavat alueen kehitystä maakuntakaavojen tavoitteiden suuntaisiksi.

Lausunto kertoo selkeästi, onko suunnitelma hyväksyttyjen ja voimassa olevien maakuntakaavojen mukainen, ja mitä muutoksia siihen mahdollisesti pitää tehdä.

Lausuntoja annetaan pääasiassa kuntien kaavoista, mutta myös muiden viranomaisten suunnitelmista, strategioista, ohjelmista ja selvityksistä, joihin maakuntakaavalla voidaan vaikuttaa. Lausuntopyyntöihin vastaavat liiton asiantuntijat ja johto.

Lausuntovaihetta edeltävät usein viranomaisneuvottelut tai hankeryhmät, joissa maakuntakaavan periaatteita voidaan tuoda esille jo varhaisessa vaiheessa.