Lausunnot ohjaavat alueen suunnittelua maakuntakaavan mukaiseksi

Sillalla, kuva Anni Levonen

Liiton lausunnot Uudenmaan kaavoituksesta ja muusta suunnittelusta ohjaavat alueen kehitystä maakuntakaavojen tavoitteiden suuntaisiksi.

Lausunto kertoo, onko suunnitelma hyväksyttyjen ja voimassa olevien maakuntakaavojen mukainen, ja mitä muutoksia siihen mahdollisesti tulee tehdä.

Lausuntoja annetaan pääasiassa kuntien kaavoista, mutta tarvittaessa myös muiden viranomaisten suunnitelmista, strategioista, ohjelmista ja selvityksistä. Lausuntopyyntöihin vastaavat liiton asiantuntijat ja johto.

Lausuntovaihetta edeltävät usein viranomaisneuvottelut tai hankeryhmät, joissa maakuntakaavan periaatteita voidaan tuoda esille jo varhaisessa vaiheessa.