Maakuntakaava on kartta pitkälle tulevaisuuteen

Kaavatietoa

Maakuntakaava on kartalla esitetty pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueidenkäytöstä. Yleispiirteisimpänä kaavana se ohjaa kuntien kaavoitusta ja muuta alueidenkäytön suunnittelua.

Maakuntakaavat laaditaan yleensä koko maakunnan alueelle. Kokonaiskaavoissa käsitellään kaikki maankäyttömuodot, vaihekaavoissa vain tietyt teemat. 

Maakuntakaavat laaditaan maakunnan liitoissa ja ne hyväksyy valtuusto. Kaavatyö kestää nelisen vuotta. Mikäli päätöksestä valitetaan, korkein hallinto-oikeus tekee lopullisen päätöksen kaavan lainvoimaisuudesta.

Valtuuston hyväksymään kaava-aineistoon kuuluvat kaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Selostuksessa perustellaan ja esitellään kaavan ratkaisuja.


Maakuntakaavan tavoitteita

 • Toimiva ja tarkoituksenmukainen yhdyskuntarakenne
 • Sujuvat ja päästöjä vähentävät liikennejärjestelyt
 • Hyvät edellytykset elinkeinoille
 • Riittävästi virkistysalueita
 • Ekologinen kestävyys


Liiton rooli maankäytön suunnittelussa

kartta ja suurennuslasi
 • Sovitamme yhteen Uudenmaan maankäytön, liikenteen, palveluiden, elinkeinojen ja ympäristön tavoitteet ja kehittämistarpeet maakuntakaavojen ja liikennejärjestelmäsuunnitelmien muotoon 
 • Esitämme kartalla kokonaiskuvan maakunnan kehittämisestä
 • Tuemme maakuntatason suunnitelmilla kuntien kaavoitusta ja maakunnan eri osien pitkäjänteistä kehittämistä
 • Kokoamme julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat yhteisten suunnitelmien ja tavoitteiden taakse
 • Vertailemme maakunnan rakenteen kehitysvaihtoehtoja ja arvioimme suunnitelmien vaikutuksia
 • Tarjoamme keskustelufoorumin maakunnan kehittämiselle yli kunta- ja sektorirajojen