Kaavaehdotus hyväksyttäväksi keväällä 2017

Ehdotusvaihe ikoniNeljännen vaihemaakuntakaavan ehdotus oli lausunnoilla alkuvuodesta 2016. Lausuntojen pohjalta kaavaehdotusta tarkistettiin ennen nähtäville asettamista.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä marras-joulukuussa 2016, jolloin siitä oli mahdollisuus jättää muistutus. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen kevään 2017 aikana.


Nähtävilläoloaineisto 9.11.−9.12.2016

Huom. Googlen Chrome-selain on näyttänyt pdf-karttoja puutteellisina. Varminta on tallentaa pdf omalle koneelle ja avata se Acrobat Reader -ohjelmassa.

Kaavakartan esitystapa on yleispiirteinen. Voimassa olevista maakuntakaavoista kumottavat merkinnät esitetään erillisellä kartalla. Merkinnät ja määräykset -asiakirja listaa kaavamerkinnät määräyksineen ja kuvauksineen.

Kaavaratkaisun keskeiset periaatteet kuvataan selostuksessa. Liitekartat ja liiteaineistot selventävät ja taustoittavat kaavaratkaisua. Epävirallinen yhdistelmäkartta havainnollistaa Uudenmaan kaikkien maakuntakaavojen kokonaistilanteen.

Kaavakartan, kumottavien merkintöjen kartan sekä merkinnät ja määräykset -asiakirjan hyväksyy maakuntavaltuusto. Kaavaselostus, liitekartat ja liiteaineistot taustoittavat kaavaratkaisua eikä valtuusto hyväksy niitä.