Tuulivoimalla kohti hiilineutraalia maakuntaa

Tuulivoima-symboliNeljäs vaihemaakuntakaava edistää ja ohjaa tuulivoimarakentamista Uudellamaalla. Kaavassa määritellään tuulivoimalle soveltuvat maakunnallisesti merkittävät alueet sovittaen ne muuhun maankäyttöön. Kaavaratkaisun tueksi tehtiin kolmiosainen tuulivoimaselvitys.

Maakunnallinen tuulivoima-alue tarkoittaa kymmenen tai useamman tuulivoimalan kokonaisuutta. Tätä pienempiä tuulivoima-alueita voidaan kaavoittaa paikallisesti kuntakaavoituksessa.

Kärkitavoitteet:

  • Osoitetaan tuulivoimalle soveltuvat maakunnallisesti merkittävät alueet maa- ja merialueilla
  • Edistetään tuulivoiman rakentamista

Tuulivoima
Uudellamaalla on laajat merialueet ja pitkä rannikko, joten täällä vallitsee tuulivoimalle suotuisat olosuhteet. Toisaalta toimintojen kirjo ja moninaiset luonto- ja kulttuuriarvot tuovat haasteensa tuulivoima-alueiden sijoittamiselle. 

Voimassa olevissa Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntakaavoissa on osoitettu yhteensä neljä tuulivoimalle soveltuvaa aluetta meri- ja rannikkoalueilla. Kansallisten ilmasto- ja energiatavoitteiden tiukentuessa tarkempi tuulivoimatarkastelu on tarpeen.

Kansainvälisissä ilmastotavoitteissa Suomi on sitoutunut edistämään uusiutuvia energiamuotoja. Tuulivoiman osalta tavoitteena on saavuttaa 9 TWh tuotanto vuoteen 2025 mennessä. Vuoden 2013 lopussa Suomessa oli tuulivoimakapasiteettia 448 MW, josta Uudellamaalla 10 MW.


Kaavaehdotuksessa neljä tuulivoima-aluetta

Maakunnallisesti merkittävien tuulivoima-alueiden selvitystyössä oli mukana kahdeksan aluetta. Niistä viisi todettiin sellaisiksi, jotka voitiin ottaa mukaan kaavaluonnokseen. Alueet sijaitsevat Raaseporin−Inkoon ja Porvoon edustan merialueilla, sekä mantereella Loviisan ja Lapinjärven alueilla.

Tuulivoiman tuotantoon soveltuvien alueiden rajaukset tarkentuivat kaavatyön edettyä ehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotuksessa ovat mukana Porvoon edustan merialue, Loviisan Röjsjön ja Övre-Rikebyn alueet sekä alue Loviisan ja Lapinjärven rajalla.

Tuulivoiman kaavaratkaisu neloskaavan ehdotusKuvan voi klikata suuremmaksi.