Östersundomin maakuntakaava lausunnoilla 21.3.−28.4.2017

Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi Östersundomin alueen maakuntakaavan kokouksessaan 13.3.2017 ja päätti lähettää kaavaehdotuksen lausunnoille.

Kaavaehdotuksesta on laadittu kaksi vaihtoehtoa, Pohjoinen ja Suora, jotka eroavat toisistaan metrolinjauksen ja siihen liittyvän maankäytön osalta Vantaan Länsisalmen alueella. Muun kaava-alueen osalta vaihtoehdoissa ei ole eroavaisuuksia.
 
Lausunnot pyydetään molemmista kaavavaihtoehdoista, ja ne tulee toimittaa Uudenmaan liittoon viimeistään 28.4.2017.

  • Tarvittaessa lausunnon voi toimittaa myös paperiversiona osoitteeseen: Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki.

Lausunnot pyydetään Uudenmaan ELY-keskukselta, kunnilta, muilta kaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä ministeriöiltä. Lausuntovaiheessa käsitellään ainoastaan pyydetyt lausunnot.

Lausuntovaiheen jälkeen maakuntahallitus päättää, kumpi kaavavaihtoehdoista viimeistellään syksyllä julkisesti nähtäville asetettavaksi kaavaehdotukseksi. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan joulukuussa 2017.

Lausuntoaineisto

Lausuntoaineistoon kuuluvat vahvistettavat kaava-asiakirjat (kaavakartta, kartta kumottavista merkinnöistä sekä merkinnät ja määräykset), kaavaselostus sekä epävirallinen yhdistelmäkartta maakuntakaavoista.

> Kaavakartta, Pohjoinen-vaihtoehto (pdf)
> Kaavakartta, Suora-vaihtoehto (pdf)
> Kartta kumottavista merkinnöistä (pdf)
> Merkinnät ja määräykset (pdf)
> Kaavaehdotuksen selostus (pdf, 5.6 MB)
> Epävirallinen yhdistelmä, Pohjoinen-vaihtoehto (pdf)
> Epävirallinen yhdistelmä, Suora-vaihtoehto (pdf)