Lausuntoaineisto

Hyväksymisvaihe ikoni

Östersundomin alueen maakuntakaavaehdotus oli lausunnoilla 21.3.−28.4.2017. Lausuntoaineistoon voit tutustua tällä sivulla.

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 19.6.2017, että syksyllä nähtäville asetettava kaavaehdotus valmistellaan ns. suoran metrolinjauksen pohjalta. Sitä puolsi valtaosa lausunnonantajista. Lisäksi kaavakarttaan tehtiin pieniä tarkistuksia. Lue lisää Östersundomin alueen kaavasta.

Kaavaehdotuksen kahden vaihtoehdon Natura-arvioinneista on saatu Uudenmaan ELY-keskukselta luonnonsuojelulain mukainen Natura-lausunto.

Lausuntoaineisto kevät 2017

Lausuntoaineistoon kuuluvat vahvistettavat kaava-asiakirjat (kaavakartta, kartta kumottavista merkinnöistä sekä merkinnät ja määräykset), kaavaselostus sekä epävirallinen yhdistelmäkartta maakuntakaavoista.

> Kaavakartta, Pohjoinen-vaihtoehto (pdf)
> Kaavakartta, Suora-vaihtoehto (pdf)
> Kartta kumottavista merkinnöistä (pdf)
> Merkinnät ja määräykset (pdf)
> Kaavaehdotuksen selostus (pdf, 5.6 MB)
> Epävirallinen yhdistelmä, Pohjoinen-vaihtoehto (pdf)
> Epävirallinen yhdistelmä, Suora-vaihtoehto (pdf)