Uusimaa-kaava-logo-fb


Uusimaa-kaava 2050 ─ Uudenlainen kokonaismaakuntakaava

Kaksiportainen Uusimaa-kaava kattaa koko Uudenmaan alueen, ja sen aikatähtäin on vuodessa 2050. Kaikki maankäytön keskeiset teemat yhteen kokoava kaava valmistellaan vuosina 2016−2019.

Kaava kommenteille pian

Valmistelemme parhaillaan kaavan tausta-aineistoja, rakennekaavaa sekä seutujen vaihekaavoja kommenttikierrosta varten. Uusimaa-kaavan valmisteluvaiheen aineistot tulevat nähtäville alkuvuodesta 2018.

Seuraamalla ja osallistumalla voit vaikuttaa kaavatyöhön!


Rakennekaavassa isot linjat, erityiskysymykset seuduittain

Maakuntakaavan kokonaisuus tehdään ensi kertaa kaksiportaisena. Uusimaa-kaava koostuu yleispiirteisestä pitkän aikavälin rakennekaavasta ja sitä tarkentavista seutujen vaihemaakuntakaavoista.

Rakennekaavassa ratkaistaan vain valtakunnallisten intressien ja seudun kehittymisen kannalta välttämättömät asiat. Seutujen vaihekaavat vastaavat Uudenmaan osa-alueiden erilaisiin tarpeisiin, ja ne laaditaan Helsingin seudulle, Itä-Uudellemaalle ja Länsi-Uudellemaalle. Tutustu kaavoihin:


Östersundomin-kaava
Uudenmaan rakennekaava


Kaava
Itä-Uudenmaan vaihekaava


Kaava
Helsingin seudun vaihekaava


Kaava
Länsi-Uudenmaan vaihekaava


Fokus olennaiseen

Uusimaa-kaava tulee olemaan entistä strategisempi ja joustavampi, mutta samalla myös fokusoidumpi. Taustalla on aiemmista kaavoista saatu palaute sekä varautuminen toimintaympäristön muutoksiin.

Uudenlainen maakuntakaava laaditaan rinnakkain Uusimaa-ohjelman ja maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmien kanssa. Tämä tuo lisää sujuvuutta ja helpottaa ratkaisujen sovittamista yhteen.

Tavoitteena kestävä kasvu

Uusimaa kasvaa ennusteiden mukaan jopa 550 000 asukkaalla ja 290 000 työpaikalla vuoteen 2050 mennessä. Kasvun kestävä ohjaaminen ja sen mukanaan tuomat ilmiöt ovat keskiössä Uusimaa-kaavan laadinnassa.

Kaavan päätavoitteet ovat:

  • Kasvun kestävä ohjaaminen ja alueiden välinen tasapaino
  • Ilmastonmuutokseen vastaaminen sekä luonnonvarojen ja luonnon kestävä käyttö
  • Hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden lisääminen sekä
  • Kestävä kilpailukyky.

Seutujen ääni kuuluviin

Uusimaa-kaavassa kuuluu yhä vahvemmin seutujen ääni. Jokaiselle seudulle on perustettu kaavatyön tueksi seutujen päättäjistä muodostuvat poliittiset ohjaustoimikunnat sekä seutujen asiantuntijaryhmät.

Ryhmillä on kokouksia läpi kaavatyön, ja heitä kutsutaan mukaan erilaisiin kaavan tilaisuuksiin. Tavoitteena on entistäkin avoimempi ja osallistavampi kaavaprosessi.