Uusimaa-kaava kuvalla


Uudenlainen kokonaismaakuntakaava ─ Uusimaa-kaava 2050

Kaksiportainen Uusimaa-kaava kattaa koko Uudenmaan alueen, ja sen aikatähtäin on vuodessa 2050. Kaikki maankäytön keskeiset teemat yhteen kokoava kaava valmistellaan vuosina 2016−2019.

Käymme parhaillaan läpi kaavapalautteita. Uusimaa-kaavan valmisteluvaiheen aineistot olivat nähtävillä ja kommentoitavana helmi-huhtikuussa. Käymme parhaillaan läpi kaavapalautteita. Kooste palautteista esitellään maakuntahallitukselle toukokuussa.

> Tutustu valmisteluaineistoon

> Tarkista kaavan aikataulu


Rakennekaavassa isot linjat, erityiskysymykset seuduittain

Maakuntakaavan kokonaisuus tehdään ensi kertaa kaksiportaisena. Uusimaa-kaava koostuu yleispiirteisestä pitkän aikavälin rakennekaavasta ja sitä tarkentavista seutujen vaihemaakuntakaavoista.

Rakennekaavassa ratkaistaan vain valtakunnallisesti ja maakunnallisesti tärkeät asiat. Vaihekaavat taas vastaavat seutujen erilaisiin tarpeisiin, ja ne laaditaan Helsingin seudulle, Itä-Uudellemaalle ja Länsi-Uudellemaalle.