Uusimaa-kaava 2050 ─ Uudenlainen kokonaismaakuntakaava

Uusimaa-kaava 2050

Uusimaa-kaava kattaa koko Uudenmaan alueen, ja sen aikatähtäin on vuodessa 2050. Kaikki maankäytön keskeiset teemat yhteen kokoava kaava valmistellaan vuosina 2016−2019.

Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä tänä keväänä. Palautteen ja tarkentuneiden selvitysten pohjalta muovatut kaavaluonnokset tulevat nähtäville ja lausunnoille lokakuussa 2018.


Rakennesuunnitelmassa isot linjat, erityiskysymykset seuduittain

Uusimaa-kaava koostuu kolmen seudun vaihekaavoista, joilla vastataan seutujen erilaisiin tarpeisiin. Kaavat laaditaan Helsingin seudulle, Itä-Uudellemaalle ja Länsi-Uudellemaalle.

Seutujen vaihekaavoja ohjaavana taustavisiona toimii Uudenmaan rakennesuunnitelma. Suunnitelma kattaa koko Uudenmaan ja siinä esitetään kokonaiskuva maakunnan aluerakenteesta vuonna 2050.