Uusimaa-kaava kuvalla


Uusimaa-kaava 2050 nähtävillä

Kaksiportainen Uusimaa-kaava kattaa koko Uudenmaan alueen, ja sen aikatähtäin on vuodessa 2050. Kaikki maankäytön keskeiset teemat yhteen kokoava kaava valmistellaan vuosina 2016−2019.

Uusimaa-kaava on valmisteluvaiheessa, ja pyydämme siitä palautetta: lausunnot viranomaisilta ja kommentit osallisilta. Kaava on nähtävillä 13.4.2018 asti.

> Tutustu valmisteluaineistoon
> Tutustu esittelytilaisuuden 8.3. materiaaleihin

Rakennekaavassa isot linjat, erityiskysymykset seuduittain

Maakuntakaavan kokonaisuus tehdään ensi kertaa kaksiportaisena. Uusimaa-kaava koostuu yleispiirteisestä pitkän aikavälin rakennekaavasta ja sitä tarkentavista seutujen vaihemaakuntakaavoista.

Rakennekaavassa ratkaistaan vain valtakunnallisesti ja maakunnallisesti tärkeät asiat. Vaihekaavat taas vastaavat seutujen erilaisiin tarpeisiin, ja ne laaditaan Helsingin seudulle, Itä-Uudellemaalle ja Länsi-Uudellemaalle.


Tavoitteena kestävä kasvu

Uusimaa kasvaa ennusteiden mukaan jopa 550 000 asukkaalla ja 290 000 työpaikalla vuoteen 2050 mennessä. Kasvun kestävä ohjaaminen ja sen mukanaan tuomat ilmiöt ovat keskiössä Uusimaa-kaavan laadinnassa.

Kaavan päätavoitteet ovat:

  • Kasvun kestävä ohjaaminen ja alueiden välinen tasapaino
  • Ilmastonmuutokseen vastaaminen sekä luonnonvarojen ja luonnon kestävä käyttö
  • Hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden lisääminen sekä
  • Kestävä kilpailukyky.

Fokus olennaiseen

Uusimaa-kaava tulee olemaan entistä strategisempi ja joustavampi, mutta samalla myös fokusoidumpi. Taustalla on aiemmista kaavoista saatu palaute sekä varautuminen toimintaympäristön muutoksiin.

Uudenlainen maakuntakaava laaditaan rinnakkain Uusimaa-ohjelman ja maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmien kanssa. Tämä tuo lisää sujuvuutta ja helpottaa ratkaisujen sovittamista yhteen.

Seutujen ääni kuuluviin

Uusimaa-kaavassa kuuluu yhä vahvemmin seutujen ääni. Jokaiselle seudulle on perustettu kaavatyön tueksi seutujen päättäjistä muodostuvat poliittiset ohjaustoimikunnat sekä seutujen asiantuntijaryhmät.

Ryhmillä on kokouksia läpi kaavatyön, ja heitä kutsutaan mukaan erilaisiin kaavan tilaisuuksiin. Tavoitteena on entistäkin avoimempi ja osallistavampi kaavaprosessi.