Helsingin seudun vaihemaakuntakaava

Uudenmaan keskenään erilaisten alueiden vahvuudet nousevat esille seutujen vaihekaavoissa. Helsingin seudulla tärkeitä teemoja ovat muun muassa kansainväliset yhteydet, kasvuun varautuminen sekä viherrakenteen vaaliminen tiivistyvässä rakenteessa.

Uusimaa-kaava on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaikki kolme seutujen vaihekaavaa esitetään samalla kaavakartalla ja niille on yhteiset määräykset. Tutustu Helsingin seudun kaavaan osana kaavaluonnosta.

Helsingin seudun vaihekaavan alueeseen kuuluvat: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vantaa ja Vihti. Tutustu alueen kuntiin ja keskuksiin kartalla!
Seutujen poliitikot ja asiantuntijat kaavatyön tukena

Uusimaa-kaavan laadinnassa hyödynnetään laajasti alueen päättäjien, asiantuntijoiden ja sidosryhmien näkemyksiä.

Uutta ovat vaihekaavoille perustetut poliittiset ohjaustoimikunnat, jotka koostuvat kuntien luottamushenkilöistä. Lisäksi kaavatyön tukena toimivat seutujen asiantuntijaryhmät, joissa on kuntien virkamiehiä ja asiantuntijoita.

Ryhmillä on kokouksia läpi kaavatyön ja heitä kutsutaan mukaan erilaisiin kaavan tilaisuuksiin. Helsingin seudun ohjaustoimikunnan jäsenet ja kokousmateriaalit löydät oikeasta palstasta.

Vahvuudet esille seutujen erityiskysymyksissä

Seutujen erityiskysymykset tarkentavat Uusimaa-kaavan yhteisiä suunnitteluperiaatteita kunkin seudun näkökulmasta. Niissä nousevat esille asiat, joihin seudun kaavatyössä halutaan erityisesti syventyä.

Helsingin seudun erityiskysymykset ovat:

  • Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan ja MAL 2019 -suunnitelman yhteensovittaminen
  • Edellytysten luominen asuntotuotannon sekä palvelu- ja elinkeinotoiminnan merkittävälle kasvulle olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuen
  • Kasvun hallittu ohjaaminen keskuksiin, raideliikenteen vyöhykkeille ja muille kestävän liikkumisen alueille ympäristön arvot huomioiden
  • Verkostomaisen joukkoliikenteen kehittämisedellytysten parantaminen. Samalla edistäen liikkumisen sujuvuutta, turvallisuutta ja vähäpäästöisyyttä.
  • Kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta tärkeiden keskittymien ja liikenneyhteyksien toiminta- ja kehittämisedellytysten turvaaminen
  • Helsinki-Vantaan lentoaseman merkityksen ja vaikutusten huomioon ottaminen
  • Elinkeino- ja yritystoiminnan edistäminen seudun erilaiset tarpeet ja vahvuudet huomioiden
  • Viherkehän vetovoiman vahvistaminen vastaamaan kasvavaan virkistys- ja matkailukysyntään