Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava

Uudenmaan keskenään erilaisten alueiden vahvuudet nousevat esille seutujen vaihekaavoissa. Itä-Uudellamaalla tärkeitä teemoja ovat muun muassa keskusten elinvoimaisuus, taajamarakenteen saavutettavuus sekä energia- ja kemianteollisuuden tukeminen.

Uusimaa-kaava on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaikki kolme seutujen vaihekaavaa esitetään samalla kaavakartalla ja niille on yhteiset määräykset. Tutustu Itä-Uudenmaan kaavaan osana kaavaluonnosta.

Itä-Uudenmaan vaihekaavan alueeseen kuuluvat: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo ja Pukkila. Tutustu alueen kuntiin ja keskuksiin kartalla!Seutujen poliitikot ja asiantuntijat kaavatyön tukena

Uusimaa-kaavan laadinnassa hyödynnetään laajasti alueen päättäjien, asiantuntijoiden ja sidosryhmien näkemyksiä.

Uutta ovat vaihekaavoille perustetut poliittiset ohjaustoimikunnat, jotka koostuvat kuntien luottamushenkilöistä. Lisäksi kaavatyön tukena toimivat seutujen asiantuntijaryhmät, joissa on kuntien virkamiehiä ja asiantuntijoita.

Ryhmillä on kokouksia läpi kaavatyön ja heitä kutsutaan mukaan erilaisiin kaavan tilaisuuksiin. Itä-Uudenmaan ohjaustoimikunnan jäsenet ja kokousmateriaalit löydät oikeasta palstasta.

Vahvuudet esille seutujen erityiskysymyksissä

Seutujen erityiskysymykset tarkentavat Uusimaa-kaavan yhteisiä suunnitteluperiaatteita kunkin seudun näkökulmasta. Niissä nousevat esille asiat, joihin seudun kaavatyössä halutaan erityisesti syventyä.

Itä-Uudenmaan erityiskysymykset ovat:

  • Taajamarakenteen saavutettavuuden ja liikenneverkon parantaminen
  • Monipuolisen elinkeinorakenteen huomioon ottaminen
  • Energia- ja kemianteollisuuden toimintaedellytysten ja kehittämismahdollisuuksien turvaaminen
  • Keskusten tukeminen sekä vetovoimaisen asuinympäristön, sujuvan arjen ja erilaisten asumismuotojen mahdollistaminen
  • Ympäristön arvojen ja potentiaalien esiintuonti ja hyödyntäminen esim. matkailussa
  • Porvoon aseman vahvistaminen seudun ”moottorina”