Uusimaa-kaava on luonnosvaiheessa

Uusimaa-kaava 2050

Uusimaa-kaavassa hahmotellaan maakunnan kehityksen suuria linjoja pitkälle tulevaisuuteen. Tärkeimpänä tavoitteena on ohjata kasvua kestävästi, sillä Uusimaa kasvaa vauhdilla myös tulevaisuudessa.

Tällä verkkosivulla voit tutustua kaavaluonnokseen, joka oli nähtävillä loka–marraskuussa 2018. Viranomaisten lausuntoaika päättyi marraskuun lopussa.


Suurennuslasi

Tutustu kaava-aineistoon

 
Uusimaa-kaavan luonnos rakentuu useasta osasta:

Pdf-karttaa on korjattu arvokkaiden geologisten muodostumien kohdemerkintöjen osalta 25.10.2018.

Kaavakartta esittelee kolmen eri seudun vaihemaakuntakaavat samalla kartalla. Kaavamerkintöihin liittyvät määräykset on koottu Merkinnät ja määräykset -asiakirjaan. Selostuksessa kuvataan kaavan lähtökohdat ja perustellaan kaavaratkaisuja.


tietopankkiUutta: Tarinakartta johdattelee kaavan teemoihin
> Klikkaa kartalle