Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaava

Uudenmaan keskenään erilaisten alueiden vahvuudet nousevat esille seutujen vaihekaavoissa. Länsi-Uudellamaalla tärkeitä teemoja ovat muun muassa sujuva liikenne, ainutlaatuinen miljöö sekä matkailun ja vapaa-ajan toimintojen kehittäminen.

Uusimaa-kaava on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaikki kolme seutujen vaihekaavaa esitetään samalla kaavakartalla ja niille on yhteiset määräykset. Tutustu Länsi-Uudenmaan kaavaan osana kaavaluonnosta.

Länsi-Uudenmaan vaihekaavan alueeseen kuuluvat: Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori ja Siuntio. Tutustu alueen kuntiin ja keskuksiin kartalla!
Seutujen poliitikot ja asiantuntijat kaavatyön tukena

Uusimaa-kaavan laadinnassa hyödynnetään laajasti alueen päättäjien, asiantuntijoiden ja sidosryhmien näkemyksiä. 

Uutta ovat vaihekaavoille perustetut poliittiset ohjaustoimikunnat, jotka koostuvat kuntien luottamushenkilöistä. Lisäksi kaavatyön tukena toimivat seutujen asiantuntijaryhmät, joissa on kuntien virkamiehiä ja asiantuntijoita.

Ryhmillä on kokouksia läpi kaavatyön ja heitä kutsutaan mukaan erilaisiin kaavan tilaisuuksiin. Länsi-Uudenmaan ohjaustoimikunnan jäsenet ja kokousmateriaalit löydät oikeasta palstasta. 

Vahvuudet esille seutujen erityiskysymyksissä

Seutujen erityiskysymykset tarkentavat Uusimaa-kaavan yhteisiä suunnitteluperiaatteita kunkin seudun näkökulmasta. Niissä nousevat esille asiat, joihin seudun kaavatyössä halutaan erityisesti syventyä.

Länsi-Uudenmaan erityiskysymykset ovat:

  • Henkilö- ja tavaraliikenteen sujuvuus
  • Elinkeinoelämän edistäminen seudun erilaiset tarpeet ja vahvuudet huomioiden
  • Ekologisen verkoston toimivuudesta ja luontoarvoista huolehtiminen
  • Uusiutuvien energiamuotojen ja yhdyskuntateknisen huollon tarpeiden huomioon ottaminen
  • Uuden rakentamisen ohjaaminen kestävällä tavalla parhaiten saavutettaviin taajamiin. Monipuolisimpien keskusten yhdyskuntarakenteen tiivistäminen
  • Arvokkaita kulttuuriympäristöjä sekä alueen vesistöjä ja merellisyyttä hyödyntävien matkailu- ja vapaa-ajan toimintojen kehittäminen kestävällä tavalla.