Seuraamalla ja osallistumalla voit vaikuttaa kaavatyöhön

Näillä sivuilla voit seurata Uusimaa-kaavan valmistelua ja pääset vaikuttamaan kaavatyöhön sen eri vaiheissa. Voit tilata sähköpostiisi myös kaavan uutiskirjeen, joka ilmestyy 3−6 kertaa vuodessa.

> Tutustu kaavaluonnokseen

> Perehdy osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 

> Tilaa uutiskirje 

Kaupunki Kuvitus Linda Saukko-Rauta

Uusimaa-kaavan aikataulu

AloitusAloitus- ja tavoitevaihe kevät 2016–kevät 2017
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) tiedotetaan ja varataan mahdollisuus palautteen antamiseen

 
ValmisteluValmisteluvaihe kevät 2017 syksy 2018
• Valmisteluaineistosta pyydetään lausunnot ja mielipiteet alkuvuodesta 2018, ja siitä voi antaa palautetta koko valmisteluvaiheen ajan

• Seutujen kaavojen luonnokset asetetaan nähtäville ja niistä pyydetään lausunnot syksyn 2018 aikana


 Ehdotus2Ehdotusvaihe kevätsyksy 2019
• Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot keväällä 2019
• Kaavaehdotus asetetaan nähtäville alkusyksystä 2019 ja kaavasta voi jättää muistutuksen HyvaksyminenHyväksymisvaihe syksy 2019
• Kaava hyväksytään maakuntavaltuustossa vuoden 2019 loppuun mennessä
 

SeurantaSeuranta- ja toteutusvaihe 2020 –>
• Uudenmaan maakunta seuraa ja edistää kaavan toteutumista eri tavoin sekä seuraa myös kaavan muutostarpeita


Palaute on tärkeää kaavan valmistelijoille

Kaavan laadinnassa yleisöltä ja viranomaisilta saatu palaute on ensiarvoisen tärkeää. Palautetta kannattaa antaa varsinkin silloin, kun kaavan aineistoa on julkisesti nähtävillä. Kirjallinen palaute on helpoin dokumentoida.

Ensimmäinen hyvä ajankohta palautteen antamiseen on kun kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistuu. Esittelemme myös kaavaa yleisötilaisuuksissa sopivissa valmistelun vaiheissa. Tiedotamme näistä tarkemmin.

Käytämme kaavatyön edetessä lisäksi erilaisia sähköisiä palveluja tehostamaan vuorovaikutusta. Viralliset lausunnot pyydämme kunnilta, muilta viranomaisilta sekä ministeriöiltä.

Kaavan laadinta on yhteistyötä

Uudenmaan liiton kaava-asiantuntijat kutsuvat kuntien virkamiehet ja päättäjät osallistumaan Uusimaa-kaavan valmisteluun. Virkamiehille on omat liiton vetämät yhteistyöryhmät. Kuntapäättäjät pääsevät vaikuttamaan seutujen vaihekaavoja ohjaavissa toimikunnissa.

Maakuntahallitus ohjaa kaavan valmistelua päätöksillään. Maakuntavaltuusto tekee päätökset tärkeimmistä vaiheista ja päättää lopulta kaavan hyväksymisestä.

Lakimuutokset nopeuttavat prosessia

Maakuntakaavoja ei enää vahvisteta ympäristöministeriössä, vaan maakuntavaltuuston päätös sinetöi kaavan. Uudistus nopeuttaa maakuntakaavojen voimaantuloa parhaimmillaan usealla vuodella.

Myös kaavan ehdotusvaiheeseen on tullut muutoksia: viralliset lausunnot pyydetään nyt ennen kuin kaavaehdotus asetetaan nähtäville.