Uudenmaan tulevaisuustarkastelu antaa kaavatyölle suuntaa

karuselliUudenmaan tulevaisuutta vuoteen 2050 hahmotteleva Tulevaisuustarkastelu pohjustaa sekä Uusimaa-kaavaa että Uusimaa-ohjelmaa. Laajalla ja eri asiantuntijanäkökulmia yhdistävällä tarkastelulla varmistetaan riittävä ja oikeanlainen varautuminen tulevaisuuden haasteisiin.

Tällä sivulla keskitytään tulevaisuustarkastelun tuloksiin maankäytön ja maakuntakaavan näkökulmasta.

Tulevaisuustarkastelun kokonaisuuteen voit tutustua Uusimaa 5.0. -sivustolla.


Väestö- ja työpaikkaprojektiot pohjustavat maakuntakaavaa

Uudenmaan liiton selvityksessä Aluetalouden skenaariot sekä väestö- ja työpaikkaprojektiot esitetään vaihtoehtoisia aluetalouden skenaarioita Uudenmaan näkökulmasta. Skenaariot ovat kuvauksia toimintaympäristöstä, jossa on sekä kasvua mahdollistavia että rajoittavia tekijöitä.

Skenaarioiden perusteella on laadittu kunta- ja seututasoisia väestö- ja työpaikkaprojektioita vuoteen 2050 asti. Projektioiden välisiä eroja selittävät talouden, väestön ja työpaikkojen kasvunopeus sekä kasvun suuntautuminen Uudenmaan eri seuduille. Selvityksessä on tehty myös laskelmat asuinrakennuskannan muutokselle sekä asuntotuotantotarpeelle.

> Tutustu selvitykseen (pdf)


Tulevaisuusraati arvioi tulevaisuuden haasteita

Tulevaisuusraati on eri alan asiantuntijoista muodostettu ryhmä, jonka Uudenmaan liitto kutsui koolle täydentämään maakuntakaavan tulevaisuustarkastelua. Raadin kantavana teemana oli pohtia millaiseen maailmaan ja haasteisiin Uusimaa-kaavalla tulisi varautua vuoteen 2050 mennessä.

Ryhmään kuuluivat:

  • Professori Sirkka Heinonen, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus
  • Professori Marketta Kyttä, Aalto-yliopisto
  • Tutkijatohtori Eeva Säynäjoki, Aalto-yliopisto
  • Professori Jari Niemelä, Helsingin yliopisto
  • Projektitutkija Vesa Kanninen, Aalto-yliopisto
  • Tohtori Seppo Lampinen, Hämeen ammattikorkeakoulu
Tulevaisuusraadin työn tulokset on kiteytetty artikkelikokoelmaan. Artikkeleissa nousevat esille muun muassa teknologian kehitys, ilmastonmuutos, ikääntyvä ja monikulttuuristuva väestö, asumisen ja työn muutos sekä aluerakenteen monikeskuksisuus ja uudet strategiset kumppanuudet.

> Tutustu artikkelikokoelmaan (pdf)