Uudenmaan rakennekaava

RakennekaavaKoko Uudenmaan alueen kattavassa rakennekaavassa esitetään kokonaiskuva Uudenmaan aluerakenteesta vuonna 2050. Kaavan strategisen luonteen takia esitystapa on pelkistetty ja kaaviomainen. Kaavaratkaisut tarkentuvat seutujen vaihekaavoissa vuoden 2018 aikana.

Uudenmaan rakennekaavan luonnoksessa osoitetaan yleispiirteisellä tasolla:

  • alueet joille maakunnan kasvu voisi sijoittua kestävästi,
  • liikenne- ja keskusverkko sekä
  • viherrakenteen pääelementit.

Kaavaluonnos pitää sisällään yleispiirteisen kartan sekä karttaa selittävät merkinnät ja määräykset. Tämä kokonaisuus on oikeusvaikutteinen. Rakennekaavan ratkaisuja perustellaan tarkemmin valmisteluaineiston selostuksessa.

> Tutustu rakennekaavaan ja muuhun valmisteluaineistoon