Uudenmaan rakennesuunnitelma

RakennekaavaKoko Uudenmaan alueen kattavassa rakennesuunnitelmassa esitetään kokonaiskuva Uudenmaan aluerakenteesta vuonna 2050. Kaavan strategisen luonteen takia esitystapa on pelkistetty ja kaaviomainen.

Suunnitelmassa osoitetaan:

  • alueet joille maakunnan kasvu voisi sijoittua kestävästi,
  • liikenne- ja keskusverkko sekä
  • viherrakenteen pääelementit.

Kaava pitää sisällään yleispiirteisen kartan sekä karttaa selittävät merkinnät ja määräykset. Kaavaratkaisut perustellaan tarkemmin selostuksessa. Tämä kokonaisuus ei ole oikeusvaikutteinen.

Rakennekaavan (vanha nimi) luonnos oli nähtävillä ja kommentoitavana keväällä 2018. Kaavaratkaisut tarkentuvat seutujen vaihekaavoissa vuoden 2018 aikana.

> Tutustu Uudenmaan rakennekaavan luonnokseen (pdf)