Rakennesuunnitelma kuvaa Uusimaa-kaavan isot linjat

Rakennesuunnitelma

Koko Uudenmaan alueen kattavassa rakennesuunnitelmassa esitetään kokonaiskuva Uudenmaan aluerakenteesta vuonna 2050. Suunnitelma tarkentuu seutujen kaavoissa kaavatyön aikana.

Rakennesuunnitelma - aiemmin nimeltään rakennekaava - on oikeusvaikutukseton, seutujen kaavoja ohjaava taustavisio. Valmisteluaineistosta saadun palautteen pohjalta ratkaisua on kehitetty aiempaa visiomaisempaan suuntaan.

Suunnitelmassa osoitetaan yleispiirteisellä tasolla:

  • alueet, joille maakunnan kasvu voisi sijoittua kestävästi, 
  • liikenne- ja keskusverkon sekä 
  • viherrakenteen pääelementit.