Uusimaa-kaavan valmisteluaineisto


Piirrosvideo esittelee Uusimaa-kaavan tärkeimmät teemat.

Uusimaa-kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä keväällä 2018. Palautteiden pohjalta työstetään seutujen kaavaluonnokset syksyn nähtävilläoloa varten.

> Lue uutinen kaavapalautteesta


Tutustu valmisteluaineistoon

Koko Uudenmaan kattava rakennekaava pitää sisällään yleispiirteisen kartan sekä karttaa selittävät merkinnät ja määräykset. Tämä kokonaisuus on oikeusvaikutteinen.

Valmisteluaineiston selostuksessa perustellaan muun muassa rakennekaavan ratkaisuja. Lisäksi esitellään suunnitteluperiaatekortit, jotka kuvaavat kaavaratkaisun lähtökohtia ja ohjaavat rakennekaavan ja seutujen kaavojen ratkaisuja.

Varsinaiset seutujen kaavat laaditaan vuoden 2018 aikana, joten valmisteluaineistossa ei esitetä niistä kaavakarttoja tai muuta yksityiskohtaista aineistoa.

Myös kaavatyötä taustoittavat selvitykset on koottu yhteen paikkaan tutustumista ja kommentointia varten.


Uusimaa-kaava-Logo