Uusimaa-kaava on valmisteluvaiheessa Nyt on paras hetki vaikuttaa!


Piirrosvideo esittelee Uusimaa-kaavan tärkeimmät teemat.

Uusimaa-kaava on edennyt valmisteluvaiheeseen, ja pyydämme siitä palautetta: lausunnot viranomaisilta ja kommentit osallisilta. Valmisteluaineistoon pääset tutustumaan tällä verkkosivulla tai toimistollamme 27.2.−13.4.2018.

Uusimaa-kaavassa hahmotellaan maakunnan kehityksen suuria linjoja pitkälle tulevaisuuteen. Kaavan kokonaisuus kattaa koko Uudenmaan alueen ja kokoaa yhteen maankäytön keskeiset teemat. Tärkeimpänä tavoitteena on ohjata kasvua kestävästi, sillä Uusimaa kasvaa vauhdilla myös tulevaisuudessa.

Maakuntakaavan kokonaisuus tehdään ensi kertaa kaksiportaisena. Uusimaa-kaava koostuu yleispiirteisestä pitkän aikavälin rakennekaavasta ja sitä tarkentavista seutujen vaihemaakuntakaavoista. Valmisteluaineistoon on koottu alustavia aineksia molemmista.


Tutustu valmisteluaineistoon

Koko Uudenmaan kattava rakennekaava pitää sisällään yleispiirteisen kartan sekä karttaa selittävät merkinnät ja määräykset. Tämä kokonaisuus on oikeusvaikutteinen.

Valmisteluaineiston selostuksessa perustellaan muun muassa rakennekaavan ratkaisuja. Lisäksi esitellään suunnitteluperiaatekortit, jotka kuvaavat kaavaratkaisun lähtökohtia ja ohjaavat rakennekaavan ja seutujen kaavojen ratkaisuja.

Varsinaiset seutujen kaavat laaditaan vuoden 2018 aikana, joten valmisteluaineistossa ei esitetä niistä kaavakarttoja tai muuta yksityiskohtaista aineistoa.

Myös kaavatyötä taustoittavat selvitykset on koottu yhteen paikkaan tutustumista ja kommentointia varten.


Näin annat palautetta

Valmisteluaineistosta voi jättää palautetta 27.2.−13.4.2018. Joko:Uusimaa-kaava-Logo


Vinkkejä palautteen antajille

Kun käytät apuna alla olevia kysymyksiä, palaute kohdistuu kaavan valmistelun kannalta keskeisiin kysymyksiin. Näiden lisäksi on mahdollisuus antaa palautetta mistä vain kaavan valmisteluun liittyvästä asiasta.

1. Kaavojen sisältö ja suhde toisiinsa

  • Miltä rakennekaavan luonnoksen alustava kaavaratkaisu vaikuttaa?
  • Miltä suunnitteluperiaatekorteissa esitetty seutujen kaavojen alustava sisältö vaikuttaa?
  • Onko suunnitteluperiaatekorteissa esitetty tehtävänjako rakennekaavan ja seutujen kaavojen välillä muun muassa sisällön ja yleispiirteisyyden suhteen sopiva?
2. Maakuntakaavan tarkkuustason suhde muuhun suunnitteluun
  • Onko suunnitteluperiaatekorteissa esitetty listaus maakuntakaavassa käsiteltäviksi asioiksi oikeansuuntainen?
  • Mitä asioita tulisi maakuntakaavan yleispiirteisyyden vuoksi jättää kuntakaavoituksessa ratkaistaviksi?
  • Mitä sellaisia informatiivisia merkintöjä, jotka ratkaistaan muualla esimerkiksi erilaisissa viranomaispäätöksissä, tulisi esittää maakuntakaavassa?
3. Näkökulmat ja tausta-aineistot
  • Onko kunkin teeman suunnitteluperiaatekortissa otettu huomioon kaikki oleelliset näkökulmat ja tausta-aineistot?
Lisäksi kaavaselostuksesta löytyy tarkempia teemakohtaisia kysymyksiä.