Uusimaa-kaavan valmisteluaineisto


Piirrosvideo esittelee Uusimaa-kaavan tärkeimmät teemat.

Uusimaa-kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä keväällä 2018. Palautteiden pohjalta työstetään seutujen kaavaluonnokset syksyn nähtävilläoloa varten.

Uusimaa-kaavassa hahmotellaan maakunnan kehityksen suuria linjoja pitkälle tulevaisuuteen. Kaavan kokonaisuus kattaa koko Uudenmaan alueen ja kokoaa yhteen maankäytön keskeiset teemat. Tärkeimpänä tavoitteena on ohjata kasvua kestävästi, sillä Uusimaa kasvaa vauhdilla myös tulevaisuudessa.

Maakuntakaavan kokonaisuus tehdään ensi kertaa kaksiportaisena. Uusimaa-kaava koostuu yleispiirteisestä pitkän aikavälin rakennekaavasta ja sitä tarkentavista seutujen vaihemaakuntakaavoista. Valmisteluaineistoon on koottu alustavia aineksia molemmista.


Tutustu valmisteluaineistoon

Koko Uudenmaan kattava rakennekaava pitää sisällään yleispiirteisen kartan sekä karttaa selittävät merkinnät ja määräykset. Tämä kokonaisuus on oikeusvaikutteinen.

Valmisteluaineiston selostuksessa perustellaan muun muassa rakennekaavan ratkaisuja. Lisäksi esitellään suunnitteluperiaatekortit, jotka kuvaavat kaavaratkaisun lähtökohtia ja ohjaavat rakennekaavan ja seutujen kaavojen ratkaisuja.

Varsinaiset seutujen kaavat laaditaan vuoden 2018 aikana, joten valmisteluaineistossa ei esitetä niistä kaavakarttoja tai muuta yksityiskohtaista aineistoa.

Myös kaavatyötä taustoittavat selvitykset on koottu yhteen paikkaan tutustumista ja kommentointia varten.


Uusimaa-kaava-Logo