Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 13.03.2017/Pykälä 31

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 31

13.03.2017

 

Akava Uusimaan jäsenmuutokset maakunnan yhteistyöryhmässä

 

151/03.02.00/2017

 

MHS 13.03.2017 § 31

 

Tiivistelmä

 

Akava Uusimaa aluejohtoryhmä esittää jäsenmuutoksia Uudenmaan maakunnan yhteistyöryhmään. Jari Ruokolainen tulee jäseneksi Timo Mäkilän tilalle ja Sari Melkko tulee varajäseneksi Jaana Alajan tilalle.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on kuntien, valtion sekä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjen yhteistyöelin, jonka tehtävänä on yhteensovittaa alueellisia kehittämistoimia.

 

Maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään laissa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014, 24-28 §). Laki tuli voimaan 20.1.2014.

 

Yhteistyöryhmässä on oltava kattavasti edustettuna alueen kunnat ja maakunnan liitto, ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut tehtävien kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot ja alueen kehittämisen kannalta keskeiset tehot kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt ja muut kansalaisyhteiskuntaa edustavat järjestöt.

 

Maakuntahallitus on nimennyt 27.5.2013 maakunnan yhteistyöryhmään alueen kuntia ja maakunnan liittoa edustavat jäsenet. Heidän toimikautensa on maakunnan liiton valtuuston toimikausi.

 

MYR:n kokoonpanon tulee täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n 1 momentin ehto, jonka mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Kiintiösäännös koskee erikseen sekä varsinaisia että varajäseniä.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää nimetä maakunnan yhteistyöryhmään Akava Uusimaan

  • varsinaiseksi jäseneksi Jari Ruokolaisen Timo Mäkilän tilalle sekä

  • varajäseneksi Sari Melkon Jaana Alajan tilalle.

 

Valmistelija:

Paula Autioniemi 040 737 8050

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti nimetä maakunnan yhteistyöryhmään Akava Uusimaan

  • varsinaiseksi jäseneksi Jari Ruokolaisen Timo Mäkilän tilalle sekä

  • varajäseneksi Sari Melkon Jaana Alajan tilalle.

 

Täytäntöönpano:

Päätösote: uusi jäsen

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusosoitus


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa