Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 13.03.2017/Pykälä 32

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 32

13.03.2017

 

Uudenmaan liiton luottamushenkilöiden osallistuminen kansainväliseen toimintaan vuonna 2017

 

215/04.03/2015

 

MHS 13.03.2017 § 32

 

Tiivistelmä

 

Uudenmaan liitto on jäsenenä useissa kansainvälisissä järjestöissä ja verkostoissa, joiden kautta vahvistetaan maakunnan kehittämiseen liittyvää edunvalvontaa, kumppanuutta, ennakointia ja näkyvyyttä.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Euroopan alueiden välinen yhteistyöjärjestö Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) tekee yhteistyötä rannikkoalueille tyypillisissä erityiskysymyksissä. Järjestö vaikuttaa EU:n instituutioihin sekä kansallisiin hallituksiin useilla eri politiikan ja aluekehityksen sektoreilla. CPMR:n Itämerikomission (Baltic Sea Commission, BSC) puheenjohtajaksi valittiin 26.5.2016 kaksivuotiskaudelle 2016-2018 maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Sainio.

 

Lentokenttäalueiden verkostoon (Airport Regions Conference, ARC) kuuluu noin 30 eurooppalaista kaupunki- ja alueviranomaista. ARC:n tavoitteena on edistää lentokenttäalueiden kehitystä ja torjua kenttien aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia.

 

Brysselissä toimivaan ERRIN-verkostoon kuluu lähes sata tutkimuksesta ja innovaatioista kiinnostunutta aluetta. ERRIN edistää jäsenalueidensa osallistumista EU-hankkeisiin ja tarjoaa tietoa EU:n tutkimus- ja innovaatioasioista.

 

Euroopan metropolialueiden verkosto METREX (The Network of European Metropolitan Regions and Areas) on metropolialueisiin liittyvien asioiden asiantuntijaverkosto.

 

Pohjoismainen saaristoyhteistyö on yhteistyötä Tukholman ja Uppsalan läänien, Ahvenanmaan saaristokuntien sekä Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueellisten viranomaisten välillä.

 

Pohjoismaiden tieteknillisen liiton (PTL) verkostossa ovat edustettuina pohjoismaiden liikennealan viranomaisia valtio- ja kuntasektorilta sekä konsulttitoimistoista.

 

Lisäksi kahdenväliset yhteistyösopimukset on allekirjoitettu Venäjän Moskovan alueen, Puolan Masovian sekä Puolan Länsi-Pommerin kanssa.

 

Alla on yhteenveto sellaisista vuonna 2017 järjestettävistä kansainvälisistä kokouksista tai konferensseista, jotka edellyttävät Uudenmaan liiton luottamushenkilöiden osallistumista:

 

8.3.2017

CPMR-järjestön, BSC, Maritime Issues Working Group, Tukholma, Ruotsi

10.3.2017

CPMR Political Bureau, Gozo, Malta

13.-14.3.2017

CPMR BSC Transport Working Group, Uumaja, Ruotsi,

25.4.2017

CPMR BSC Executive Committee, Bryssel

11.-12.5.2017

BSSSC Board, Saarenmaa

18.-19.5.2017

European Maritime Day, Poole UK

12.6.2017

CPMR BSC General Assembly, Berliini

13.-14.6.2017

EUSBSR Annual Forum, Berliini,

22.6.2017

CPMR Political Bureau, Stavanger

3.-5.9.2017

Baltic Sea Parliamentary Conference

20.-22.9.2017

BSSSC Annual Conference, Potsdam

4.-6.10. 2017

METREX Urban Agenda-konferenssi, Helsinki

9.-12.10.2017

European week of cities and regions, Bryssel

18.-21.10.2017

CPMR vuosikokous, General Assembly, Helsinki

11.-12.12.2017

BSSSC-järjestön hallituksen kokous

 

Maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Sainio on CPMR BSC:n puheenjohtaja, jonka tehtäviin liittyy osallistuminen CPMR:n kokouksiin sekä joihinkin muihin kansainvälisesti merkittäviin kokouksiin ja konferensseihin mahdollisuuksien mukaan.

 

Lisäksi Uudenmaan liiton edustajina on suotavaa olla yksi tai useampi luottamushenkilö niissä tilaisuuksissa, jotka on merkitty yllä olevaan luetteloon lihavoituna. Uusimaa toimii mm. CPMR-järjestön vuosikokousta isännöivänä maakuntana.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää

  • merkitä tiedoksi päivitetyn yhteenvedon kansainvälisistä järjestöistä ja verkostoista, joiden toimintaan liitto osallistuu vuonna 2017

  • hyväksyä Uudenmaan liiton luottamushenkilöiden osallistumisen ko. järjestöjen ja verkostojen tilaisuuksiin yllä selostusosassa mainitulla tavalla

  • valtuuttaa maakuntajohtajan sopimaan tapauskohtaisesti muun tarvittavan luottamushenkilöedustuksen kansainvälisiin kokouksiin ja konferensseihin maakuntahallituksen kokoonpanosta.

 

Vastuujohtaja ja

valmistelija

Krista Taipale +32 (0) 498 126 000

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

  • merkitä tiedoksi päivitetyn yhteenvedon kansainvälisistä järjestöistä ja verkostoista, joiden toimintaan liitto osallistuu vuonna 2017

  • hyväksyä Uudenmaan liiton luottamushenkilöiden osallistumisen ko. järjestöjen ja verkostojen tilaisuuksiin yllä selostusosassa mainitulla tavalla

  • valtuuttaa maakuntajohtajan sopimaan tapauskohtaisesti muun tarvittavan luottamushenkilöedustuksen kansainvälisiin kokouksiin ja konferensseihin maakuntahallituksen kokoonpanosta.

 

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa