Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 13.03.2017/Pykälä 33

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 33

14.03.2016

Maakuntahallitus

§ 33

13.03.2017

 

Suomi 100 Uudellamaalla -projektin väliraportti tiedoksi

 

20/06.00/2016

 

MHS 14.03.2016 § 33

 

Tiivistelmä

 

Valtioneuvoston kanslia on asettanut Suomi 100 -hankkeen koordinoimaan Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 2017 valtakunnallista ohjelmatarjontaa. Uudenmaan alueellisesta ohjelmakoordinoinnista, viestinnästä ja avustusten myöntämisestä hankkeille vastaa Uudenmaan liitto. Liitto on valmistellut ohjelman toteuttamista varten Suomi 100 Uudellamaalla -projektin, joka tuodaan maakuntahallitukseen projektin perustamista varten.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Suomi 100 Uudellamaalla -projekti

 

Projektin kesto on kaksi vuotta 1.1.2016-31.12.2017 ja sen kokonaisbudjetti on 240 000 euroa. Rahoitus koostuu valtioneuvoston kanslian myöntämästä valtionavustuksesta 120 000 euroa sekä liiton omarahoituksesta 120 000 euroa. Projektin budjetista kanavoidaan 150 000 euroa alueellisten hankkeiden rahoittamiseen. Loput 90 000 euroa ohjataan alueellisen koordinaation ja viestinnän kuluihin. Projektille rekrytoidaan määräaikainen projektipäällikkö.

 

Suomi 100 Uudellamaalla -projektin tavoitteena on saada uusmaalaiset osallistumaan aktiivisesti juhlavuoden tapahtumiin ja toteutukseen. Keskeiset toimenpiteet projektissa ovat viestintä ja avustusten edelleen välittäminen alueellisille hankkeille.

 

Viestintä

 

Viestinnän tehtävänä on kontaktoida ja innostaa eri toimijoita mukaan juhlavuoden ohjelman tuottamiseen sekä jakaa tietoa ohjelman sisällöstä, osallistumistavoista ja avustuksen hakemisesta. Uudellamaalla on koottu kuntien ja seutujen Suomi 100 -yhdyshenkilöverkosto, jolla varmistetaan tiedon siirtyminen eri toimijoille.

 

Avustuksen myöntäminen alueellisille hankkeille

 

Valtionavustuslain 7 § 2. momentin perusteella Uudenmaan liitto välittää valtionavustuksia edelleen alueellisille hankkeille. Avustuksen myöntämisen ehtona on, että hanke on hyväksytty Suomi 100 -ohjelmaan ja että se toteutetaan Uudellamaalla. Uudenmaan alueellisten hankkeiden sisältöä arvioidaan seuraavasti:

  • Miten uusmaalaisuus näkyy hankkeessa?

  • Miten hanke lisää yhteistyötä ja uusmaalaista yhteishenkeä? Yhdistääkö hanke eri toimijoita ja erityisryhmiä, kuinka laajalle yleisölle hanke on suunnattu?

  • Onko hanke alueellisesti vaikuttava? Saadaanko hankkeella aikaan pysyviä tuloksia, onko hankkeella jatkuvuutta, synnyttääkö se uusia traditioita, toteutetaanko hankkeessa jotain uutta ja innovatiivista?

 

Esityksen rahoitettavista hankkeista tekee Uudenmaan liiton kokoama ohjausryhmä. Avustusta myönnetään pääsääntöisesti enintään 10 000 euroa hanketta kohden. Liitto vastaa valtioneuvoston kanslialle avustuksen käytöstä ja sen edelleen välittämisestä.

 

Suomi 100 -juhlavuosi Uudenmaan liiton toiminnassa

 

Juhlavuosi liitetään osaksi Uudenmaan liiton vuosittaisia päätapahtumia, jotka ovat Uusimaa-viikko ja maakuntaparlamentti. Lisäksi juhlavuosi näkyy Uudenmaan liiton hallinnoiman Brysselin Helsinki EU Office:n toiminnassa.

 

Asian taustat

Valtioneuvoston kanslia on asettanut Suomi 100 -hankkeen koordinoimaan Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmatarjontaa. Valtakunnallista ohjelmaa ja viestintää koordinoi Suomi 100 -sihteeristö, jonka toimintaa tukee koko maan kattava alueverkosto. Alueverkosto koostuu maakunnan liitoista ja kuudesta maan suurimmasta kaupungista. Valtioneuvoston kanslia on allokoinut 2,25 miljoonaa euroa alueverkostolle Suomi 100 -ohjelman toteuttamiseen ja koordinointiin.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää

  • perustaa Suomi 100 Uudellamaalla -projektin, jonka vastuujohtajana toimii kehittämisjohtaja Inka Kanerva

  • ettei maakuntahallitus käytä otto-oikeuttaan hankkeessa tehtäviin rahoituspäätöksiin.

 

Valmistelija:

Tarja Hartikainen 040 734 6024, Virpi Martikainen 050 436 5544

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

  • perustaa Suomi 100 Uudellamaalla -projektin, jonka vastuujohtajana toimii kehittämisjohtaja Inka Kanerva

  • ettei maakuntahallitus käytä otto-oikeuttaan hankkeessa tehtäviin rahoituspäätöksiin.

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusosoitus

MHS 13.03.2017 § 33

 

Tiivistelmä

 

Suomi 100 Uudellamaalla -projekti vastaa juhlavuoden virallisen Suomi 100 -ohjelman alueellisesta ohjelmakoordinoinnista, viestinnästä ja avustusten myöntämisestä hankkeille Uudellamaalla. Projekti on jättänyt väliraportin ajalta 1.1.-31.12.2016 Valtioneuvoston kansliaan.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Vuoden 2016 tavoitteena oli sitouttaa Uudenmaan kunnat juhlavuoden valmisteluun ja ohjelmatyöhön sekä juhlavuodesta viestimiseen oman alueen toimijoille. Lisäksi aktivoitiin toimijoita hakemaan alueellista Suomi 100 -avustusta. Kirjanpidon raportin kokonaiskustannukset vuodelle 2016 olivat 117.920,79, mikä vastasi budjetoitua.

 

Viestintä

 

Hankkeessa luotiin kehyskuntien Suomi 100 -verkosto, jossa jokaisella kunnalla on oma Suomi 100 -yhteyshenkilö (23 kpl). Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungilla on omat aluekoordinaattorit. Verkostolle on jaettu tietoa juhlavuoden valmistelua varten sekä sähköisesti että seututapaamisissa (2-3 tapaamista/alue). Juhlavuoden valmistelussa keskeisessä roolissa on ollut aktiivinen yhteistyö Suomi 100 -verkoston sekä PKS-koordinaattoreiden kanssa.

 

Hanke järjesti kaksi info- ja verkostoitumistilaisuutta ja oli mukana kertomassa Suomi 100 -ohjelmasta kuntien järjestämissä info-tilaisuuksissa (yht. 14 kpl). Tilaisuuksissa on tavoitettu yhteensä noin 400-500 toimijaa.

 

Hankkeelle avattiin omat sivut www.suomi100uusimaa.fi, jossa kerrotaan alueella toteutettavista hankkeista ja tapahtumista. Sivuilla on oma Uudenmaan tapahtumakalenteri.

 

Uudenmaan Suomi 100 -avustus

 

Avustuksen haku avautui 15.3.2016. Toiseen arviointiin, 15.9.2016 mennessä hakemusia saapui 109 kpl, avustusta haettiin yhteensä n. 1,1 milj.euroa. Avustusta on jaettu 15 hankkeelle yhteensä 130 800 euroa. Haku oli auki 31.1.2017 saakka, avustusta jaetaan yhteensä 150.000 euroa.

 

Asian aiempi käsittely

 

MHS 14.3.2016 käsittely löytyy kokousasialistan §-otsikkoa klikkaamalla.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi Suomi 100 -projektin väliraportin.

 

Vastuujohtaja:

Inka Kanerva 040 541 8308

 

Valmistelija:

Virpi Martikainen 050 436 5544

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti merkitä tiedoksi Suomi 100 -projektin väliraportin.

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/2015 147 §, Kuntalaki 365/1995 91 §)

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa