Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 13.03.2017/Pykälä 36

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 36

13.03.2017

 

Johtajien päätökset

 

MHS 13.03.2017 § 36

 

Maakuntajohtaja:

 

Muu päätös § 3/ 2017, 9.2.2017; Uudenmaan maakuntauudistuksen esivalmistelun ns. maku-tiimin kokoonpanon vahvistaminen

 

Muu päätös § 4/2017,13.2.2017; Nimeämispyyntö maakuntauudistuksen esivalmistelun ICT-ryhmään

 

Maakunnan kehittämisrahapäätös § 5/ 2017, 16.2.2017; Eurooppalaiset nuoret kansalaistoimintaa kehittämässä, Eetisen kaupan puolesta ry. Myönteinen

 

Hankintapäätös § 6/2017, 27.2.2017; Matkapuhelimien hankinta DaaS-palveluna 2017-2019

 

Osallistumispäätös § 7/2017, 27.2.2017; Osallistuminen Helsingin ja Tallinnan välisen merenalaisen rautietunnelin teknisen ja taloudellisen toteutettavuuden selvitystyön kustannuksiin, FinEst Link-projekti

 

Osallistumispäätös § 8/2017, 27.2.2017; Osallistuminen Helsingin ja Tallinnan välisen merenalaisen rautietunnelin kannattavuutta ja vaikutusarviointia koskevan kokonaisuuden rahoitamiseen, FinEst Link-projekti

 

Muu päätös § 9/2017, 7.3.2017; Maakuntauudistuksen ICT-ryhmän asettaminen

 

 

Hallinto- ja talousjohtaja:

Hankintapäätös § 7, 27.2.2017; Innofactor CloudMeeting Sähköisen kokouksen käyttöönotto ja luottamushenkilöiden ekstranet

 

Aluekehittämisen vastuualueen johtaja:

Hankintapäätös § 2/2017, 23.2.2017: RIS3 referenssisivuston strategisen tuen palvelun lisätilaus

 

Aluesuunnittelun vastuualueen johtaja:

Hankintapäätös § 2/2017, 3.2.2017: Lisätyön Liikennekäytävien tavararyhmien selvittäminen ja mallinnus hankinta

Hankintapäätös § 4/2017, 3.2.2017: Uudenmaan rakennemallityön konsultointi ja muut maakuntakaavan laadintaa tukevat asiantuntijatehtävät

Hankintapäätös § 5/2017, 6.2.2017: Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alue. Kaavaehdotuksen Natura-arviointi

 

Hankintapäätös § 6/2017, 8.2.2017: Uudenmaan saavutettavuusanalyysit

 

Hankintapäätös § 7/2017, 17.2.2017: Beslut om upphandling: Teknisk utbildning i användningen av IPM-modellen

 

Osallistumispäätös § 3/2017, 3.2.2017: Satamien takamaatutkimus 2016- 2017

 

Kehittämisjohtaja:

Osallistumispäätös § 2/2017, 22.2.2017: Vähähiilisyyshankkeiden verkostoitumistilaisuuden fasilitointi; kustannuksiin osallistuminen

 

Päätökset ovat nähtävillä Uudenmaan liiton kirjaamossa päätöstä seuraavan kuukauden ensimmäisestä arkipäivästä lähtien.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi johtajien päätökset.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti merkitä tiedoksi johtajien päätökset.

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/2015 147 §, Kuntalaki 365/1995 91 §)

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa