Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 13.03.2017/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 23

13.03.2017

 

Uudenmaan liiton tilinpäätöksen 2016 hyväksyminen

 

176/00.00.03.00/2017

 

MHS 13.03.2017 § 23

 

Tiivistelmä

 

Vuoden 2016 tilinpäätös on 175 471 euroa alijäämäinen. Talousarvio laadittiin 200 000 euroa alijäämäisenä. Toimintatuotot olivat 9 831 853 euroa ja toimintakulut 10 072 074 euroa. Varsinaisen toiminnan kohdalla toimintatuottojen toteutuma oli 101,6 % ja toimintakuluissa 102,1 %. Projektien kokonaiskulut olivat 1 415 941 euroa. Tase pysyi edelleen vahvana. Aluekehitysrahastosta tuloutettiin yhteensä 69 618 euroa maakuntauudistus-projektin sekä Kaato-hankkeen rahoitusosuuden kattamiseksi.

 

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Liiton toiminnassa ei ole havaittu puutteita toimintavuoden aikana.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Valmistelu

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus on valmisteltu johtoryhmän johdolla sekä vastuualueiden ja tiimien yhteistyönä. Yhteistyötoimikunta käsitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kokouksessaan 13.2.2017.

 

Tilinpäätökseen liittyy tilintarkastusstandardien (ISA) mukainen johdon vahvistusilmoituskirje, jolla ei muuteta maakuntahallituksen, tilivelvollisten, viranhaltijoiden, työntekijöiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Kirje osoitetaan tilintarkastajalle ja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

 

Jatkotoimenpiteet

 

Tilinpäätös annetaan maakuntahallituksen käsittelyn jälkeen tilintarkastajien (PwC Julkistarkastus Oy) tarkastettavaksi, minkä jälkeen tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tämän jälkeen maakuntavaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan.

 

Ohjaava lainsäädäntö

 

Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta säädetään kuntalaissa (410/2015, 113§, 115§) mm. seuraavaa:

 • Tilikausi on kalenterivuosi.

 • Maakuntahallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi.

 • Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä.

 • Maakuntahallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.

 • Maakuntavaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet sekä maakuntajohtaja.

 

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta sekä annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin

 • arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä

 • tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää

 • hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi

 • esittää maakuntavaltuustolle, että Uudenmaan liiton aluekehitysrahastosta tuloutetaan 69 617,61 euroa

 • esittää maakuntavaltuustolle, että tilikauden alijäämä -175 471,15 euroa siirretään tilille Edellisten tilikausien yli/alijäämä

 • saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi

 • valtuuttaa maakuntahallituksen puheenjohtajan ja maakuntajohtajan maakuntahallituksen puolesta allekirjoittamaan johdon vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle

 • oikeuttaa liiton toimiston tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia.

 

 

Vastuujohtaja:

Paula Autioniemi 040 737 8050

 

Valmistelija:

Markus Liikkanen 044 333 2700

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

 • hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi

 • esittää maakuntavaltuustolle, että Uudenmaan liiton aluekehitysrahastosta tuloutetaan 69 617,61 euroa

 • esittää maakuntavaltuustolle, että tilikauden alijäämä -175 471,15 euroa siirretään tilille Edellisten tilikausien yli/alijäämä

 • saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi

 • valtuuttaa maakuntahallituksen puheenjohtajan ja maakuntajohtajan maakuntahallituksen puolesta allekirjoittamaan johdon vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle

 • oikeuttaa liiton toimiston tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia.

 

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/2015 147 §, Kuntalaki 365/1995 91 §)


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa