Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 13.03.2017/Pykälä 24

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 24

13.03.2017

 

Uudenmaan liiton henkilöstöraportti 2016 tiedoksi

 

195/01.00.00/2017

 

MHS 13.03.2017 § 24

Tilinpäätöksessä kuvataan liiton tulosta, taloudellista asemaa, rahoitusta ja toimintaa. Henkilöstöraportissa esitetään keskeiset henkilöstöä koskevat tunnusluvut ja kuvataan henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseksi tehtyä työtä.

 

Henkilöstöraportin vuoden 2016 tunnusluvut viittaavat siihen, että liiton henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään. Henkilöstöjohtamista kehitettiin edellisvuosien tapaan järjestelmällisesti maakuntahallituksen vuonna 2014 hyväksymän henkilöstösuunnitelman pohjalta.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Vuoden 2016 henkilöstötunnuslukuja

 

Henkilöstökulut muodostivat vuonna 2016 lähemmäs kaksi kolmasosaa eli 61,2 % (vuonna 2015 62,8 %) liiton toteutuneista toimintakuluista.

 

Liiton henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 96, joista 65 työntekijää oli toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa ja 31 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Erityisesti määräaikaisissa palvelussuhteissa olevien määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna (vuonna 2015 65/19). Määräaikaisen henkilöstön määrän kasvu selittyy hanketoiminnan lisääntymisellä.

 

Liiton palveluksessa oli vuoden aikana 110 työntekijää ja toteutuneet henkilötyövuodet olivat 84,07. Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 9,5 prosenttia. Työsuhteensa lopettaneista vakinaisista työntekijöistä yksi jäi eläkkeelle, jolloin vapaaehtoisen lähtövaihtuvuus oli 7,9 %.

Henkilöstön sairauspoissaolot nousivat jokin verran vuoden 2015 (4,3 sairauslomapäivää/työntekijä) tasolta. Toimintavuonna sairauslomapäiviä/työntekijä oli 6,1.

 

Henkilöstöjohtamisen painopisteet

 

Henkilöstöjohtamisen kehittämisen painopisteet kohdistettiin osaamisen johtamiseen, palkitsemiseen, työhyvinvointiin sekä esimiestyön tukeen.

 

Merkittävin uudistus henkilöstöjohtamisen saralla oli liiton osaamisen johtamisen toimintamallin vieminen käytännön esimiestyöhön ja osaamisen johtamiseen. Jatkossa kehityskeskusteluissa erotetaan horisonttikeskustelu, jossa keskitytään pidemmän aikavälin kehittymistavoitteisiin, osaamiseen ja ammatilliseen kehittymiseen.

 

Palkitsemisen saralla otettiin käyttöön tulospalkkiojärjestelmä. Tulostavoitteiden ja -mittareiden yhteinen nimittäjä on uudet tavat tehdä työtä. Tulospalkkioiden jakamisen kokonaistulos muodostui neljästä osa-alueesta: yhteistyö ryhmien välillä, osaamisen kehittäminen, sidosryhmäviestintä ja toimintatapainnovaatiot.

Koko henkilöstö osallistui keväällä 2016 Älykäs organisaatio -kyselyyn, jossa kartoitettiin henkilöstön kokemuksia liiton johtamisesta. Kyselyssä selvitettiin lisäksi henkilöstön näkemyksiä sisäisten toimintamallien sekä työn organisoinnin onnistumisen ja vahvuuksien kokemuksista.

 

Työhyvinvoinnin edistämisen painopisteenä olivat työhyvinvoinnin toimenpiteiden tukeminen huomioiden toimintaympäristön muutostilanne ja työkyvyn tukemisen toimintamallin suunnitteleminen.

 

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää merkitä vuoden 2016 henkilöstöraportin tiedoksi.

 

Vastuujohtaja ja

valmistelija:

Paula Autioniemi 040 737 8050

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti merkitä tiedoksi vuoden 2016 henkilöstöraportin.

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/2015 147 §, Kuntalaki 365/1995 91 §)


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa