Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 13.03.2017/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 29

13.03.2017

 

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) teemahaku 2017

 

187/03.01.00.07/2017

 

MHS 13.03.2017 § 29

 

Tiivistelmä

 

Uudenmaan Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen/ennakoidun rakennemuutoksen -rahoituksen teemahaku avataan maaliskuussa 2017. Rahoitus kohdennetaan Uudenmaan älykkään erikoistumisen kärkiteemaan Terveys ja hyvinvointi.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Uudenmaan Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen/ ennakoidun rakennemuutoksen -rahoituksen yksivaiheinen teemahaku on avoinna 14.3.-20.4.2017. Päätökset pyritään tekemään kesäkuun hallituksen kokouksessa. AIKO-rahoituksella halutaan edistää tarkasti kohdennettuja kokeiluja ja hankkeita, jotka jatkossa skaalautuvat laajemmiksi ja tähtäävät merkittävään vaikuttavuuteen toimialallaan.

 

Vuoden 2017 hakuteemana on Digitaalinen terveys. Terveydenhoidon palveluiden digitalisaatio ja syntyvät tietovarannot tuovat Uudellemaalle paljon mahdollisuuksia. Alueella syntyy ja kehittyy yrityksiä ja palveluyksiköitä, jotka tuottavat uutta terveystietoa ja kykenevät analysoimaan sitä laajemmin, älykkäämmin ja yksilöllisemmin.

 

Sote-uudistuksen uudet vastuuyksiköt tarvitsevat tulevaisuudessa uusia toimintamalleja terveystiedon tehokkaaksi hyödyntämiseksi potilaan ja yhteiskunnan hyödyksi. Terveyden ja hyvinvoinnin digitaaliset, yksilöllistyvät hoito- ja palvelukonseptit ovat tulevaisuutta. Niiden kehittäminen ja hyödyntäminen luovat Uudellemaalle parhaassa tapauksessa merkittävästi korkeaa koulutusta vaativaa työtä ja tuovat vientituloa.

 

Erityisesti halutaan käynnistää hankkeita, joissa

 • kehitetään ja testataan kotona käytettäviä hyvinvoinnin ja terveyden etäpalvelukonsepteja, liiketoimintamalleja tai teknologiaa

 • kehitetään ja validoidaan terveys- ja hyvinvointitietoa hyödyntäviä ja integroivia ennustemalleja terveydenhoidon ja sosiaalipalveluiden kohdentamiseen ja tarpeiden tunnistamiseen

 • koordinoiva taho tukee ja valmentaa 5-10 varhaisen käynnistysvaiheen start-up -yritystä hyvinvoinnin ja terveydenhoidon alalla (aihepiiristä rahoitetaan enintään yksi hanke).

 

Ideoiden arvioinnissa ja rahoitettavien hankkeiden valinnassa käytetään seuraavia valintakriteereitä:

 • Hanke toteuttaa Uusimaa-ohjelmaa ja Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaa.

 • Hankkeen sisältösuunnitelma on konkreettinen ja sillä on aluetaloudellista potentiaalia ja skaalautuvuutta.

 • Hankkeella on uskottava suunnitelma toiminnan laajentamisesta AIKO-rahoituksen jälkeen.

 • Hanke luo valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen ja edistää kasvuhakuisen liiketoiminnan syntymistä .

 • Hankkeessä esitettyjen toimenpiteiden uutuus ja kokeilevuus.

 • Hanke tukee pk-yritysten (erityisesti start-up -yritysten) verkostoitumista toisten yritysten tai esim. yliopistojen, tutkimuslaitosten, koulutusorganisaatioiden ja kuntien kanssa.

 

Hanke-esitysten rahoittamiseen voidaan AIKO-rahoituksen lisäksi käyttää vielä jäljellä olevaa maakunnan kehittämisrahaa.

Asian taustat

 

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) on yksi pääministeri Sipilän hallituksen aloittamista aluekehittämistoimista ja osa hallituksen Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla -kärkihanketta. Tavoitteena on turvata koko Suomen kilpailukyky, edistää kasvua ja hyödyntää maan eri osien voimavaroja ja osaamista. Alueiden elinkeinorakennetta vahvistetaan yritystoiminnan edellytyksiä ja alueiden uudistumiskykyä parantamalla.

 

AIKO sisältää kolme työkalua:

 • Ennakoidun rakennemuutoksen toimet (ERM),

 • Valtion ja kaupunkien väliset kasvusopimukset ja

 • Valtakunnallisesti merkittävien kasvuvyöhykkeiden rakentamisen.

 

ERM-toimilla vauhditetaan alueilla rakennemuutosta, toteutetaan nopeita ja kokeiluluonteisia uusia toimenpiteitä sekä vahvistetaan kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutokseen (resilienssi). Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut. Maakunnan liitot päättävät AIKO:n ennakoidun rakennemuutoksen hankkeista helmikuussa 2016 hyväksytyn ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelman pohjalta.

 

Käytettävissä oleva rahoitus

 

AIKO-toimenpiteisiin on kansallisesti käytössä yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016-2018. Uudenmaan liiton osuus vuosina 2016-2017 on yhteensä noin 4 miljoonaa euroa. Ennakoivan rakennemuutoksen hankkeisiin kohdistetaan noin 700 000 euroa, josta tässä haussa on käytettävissä 392 000 euroa.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää

 • hyväksyä edellä esitetyn mukaisesti alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen/ennakoivan rakennemuutoksen teemahaun 2017 avaamisen ja valintakriteerit

 • tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Vastuujohtaja:

Juha Eskelinen 040 575 2933

 

Valmistelija:

Heikki Kallasvaara 040 161 6794

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

 • hyväksyä edellä esitetyn mukaisesti alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen/ennakoivan rakennemuutoksen teemahaun 2017 avaamisen ja valintakriteerit

 • tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusosoitus


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa