Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.02.2018/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 14

12.02.2018

 

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) rahoituspäätös (Myönteinen): Lentoradan vaikutusten laaja-alainen arviointi AIKO031

 

540/03.03.04/2017

 

MHS 12.02.2018 § 14

 

Hakemusnumero

 

Hakemus saapunut

 

AIKO031

 

13.12.2017

Hakija

 

Hanke

 

AIKO-toimenpide

 

AIKO-pääryhmä

 

Uudenmaan liitto

 

Lentoradan vaikutusten laaja-alainen arviointi

 

Kasvuvyöhyke/Suomen kasvukäytävä

 

Tiedon tuotannon väline

 

Hankkeen kustannusarvio

 

Henkilöstökulut

0 €

 

Yleiskulut

0 €

 

Matkakulut

2 000 €

 

Ostopalvelut

88 000 €

 

- joista asiantuntijapalveluita

85 000 €

 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

0 €

 

Vuokrat

0 €

 

Muut kulut

0 €

 

Yhteensä

90 000 €

 

Tulot

0 €

 

Nettokulut yhteensä

90 000 €

 

Hankkeen rahoitussuunnitelma (osatoteuttajat yhteensä)

 

 

Haettava AIKO-rahoitus

45 000 €

 

Kuntarahoitus

22 500 €

 

Muu julkinen rahoitus

22 500 €

 

Yksityinen rahoitus

0 €

 

Kokonaisrahoitus

90 000 €

 

tästä vähennetään hankkeen tulot

0 €

 

Nettorahoitus yhteensä

90 000 €

 

Hankkeen kuvaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toteuttamisaikataulu

 

Yhteys Uudenmaan maakuntaohjelmaan

Hankkeessa toteutetaan kaksi konsulttiselvitystä ja näiden käsittely sidosryhmien kanssa:

Lentoradan hankearviointi Liikenneviraston hankearviointiohjeen mukaisesti. Selvitys tuottaa päivitetyn arvion hankkeen hyötykustannussuhteesta. Selvitys tuottaa myös Uusimaa 2050- maakuntakaavassa tarvittavat selvitykset, jolta osin on kysymys 2012 tehdyn "Nopea ratayhteys itään" -selvityksessä tehdyn hankearvioinnin päivittämisestä. Uudenmaan liitto vastaa työn hankinnasta ja ohjaamisesta.

Lentoradan laaja-alaiset vaikutukset talouteen, kasvuun ja yritysrakenteen kehitysedellytyksiin, aluekehitykseen, erityisesti pääradan ja oikoradan kasvukäytävien kehitykseen. Vaikutusarvioissa on kansallisen ja alueiden näkökulman ohella mukana lentoaseman saavutettavuuden ja kansallisen lentoliikennestrategian näkökulma. Selvitystyön valmistelun pohjalta tarkempi työohjelma, menetelmät ja tekijä on selvillä 3/2018 ja työ valmistuu 6/2018. Uudenmaan liitto vastaa työn valmistelusta, hankinnasta ja ohjaamisesta. Lisäksi Uudenmaan liitto vastaa raporttiluonnosten käsittelystä ja loppuraportin kokoamisesta.

 

Suomen kasvukäytävän ohjausryhmä on lausunnollaan 12.12.2017 puoltanut hankkeen rahoittamista. Hanke on Suomen kasvukäytäväsopimuksen mukainen.

Rahoitusta haetaan toteutuneiden kustannusten mukaan.

Hanke on yhden hakijan hanke.

 

1.1.2018 - 30.6.2018

 

Hanke toteuttaa Uusimaa-ohjelman strategista valintaa 2. Toimiva arki, kohtaa 2.2 Viisas ja sujuva liikkuminen.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää myöntää Uudenmaan liitolle Lentoradan vaikutusten laaja-alainen arviointi -hankkeen toteuttamiseen työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä 2.2.2017 (TEM/250/02.01.07/2017) liitolle osoittamaa vuoden 2017 AIKO-rahoitusta yhteensä 45 000 euroa, kuitenkin yhteensä enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

 

Perustelut

 • Hanke täyttää AIKO-rahoituksen välttämättömät yleiset ehdot.

 • Hanke tukee merkittävällä tavalla Suomen kasvukäytävä -verkoston ja AIKO-kasvusopimuksen tavoitteita.

 • Hanke toteutetaan yhteistyössä liikenneviraston kanssa, joka osallistuu myös hankkeen rahoitukseen.

 • Hankkeen tuottama tieto on tärkeää Suomen raideliikennejärjestelmän kehittämisen, erityisesti pääradan ja oikoradan kasvukäytävien kehitysedellytysten sekä Helsinki-Vantaa lentokentän ja sen maaliikenteen ratkaisujen suunnittelussa.

 • Hanke myös täydentää FinEstLink -hankkeessa tehtäviä Tallinnan tunnelin vaikutusarvioita.

 

Valmistelija:

Lauri Kuukasjärvi 044 090 9272

Uudenmaan liiton yhteyshenkilö: Olli-Pekka Hatanpää 050 587 5508

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti ehdotuksen mukaan.

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusosoitus

 

Päätösote: Hakija

Liitteet:

  1. Rahoituksen myöntämisen ehdot

  2. Ohjeet AIKO-rahoituksen käytöstä

  3. Hankintaohje projektien toteuttajille

 

Rahoituksen hakija on antanut suostumuksensa päätöksen sähköiseen tiedoksiantoon rahoitushakemusta jättäessään.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa