Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.02.2018/Pykälä 15

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 15

12.02.2018

 

Lentoradan vaikutusten laaja-alainen arviointi -hankkeen perustaminen

 

8/06.00/2018

 

MHS 12.02.2018 § 15

 

Tiivistelmä

Lentoaseman kaukoliikennerata eli nk.Lentorata on pääosin maan alle suunniteltu kaukoliikenteelle suunnattu yhteys Keravan Kytömaan ja Pasilan välille. Lentorata luo toteutuessaan vaihdottoman ja 15-20 minuuttia nopeamman yhteyden lentoasemalle pääradan ja oikoradan suunnista.

 

Lentorata olisi valtakunnallinen ja kansainvälinen liikenneyhteys, jonne ohjattaisiin Keravan eteläpuolella kulkeva kaukojunaliikenne nykyiseltä pääradalta. Lentorata vapauttaisi pääradan raidekapasiteettia lähiliikenteelle ja mahdollistaisi näin maankäytön ja lähijunien lisäämisen Keravan, Vantaan ja Helsingin asemanseuduilla.

 

Liikenneviraston ratayhteysselvitys vuodelta 2010 arvioi Lentoradan kustannuksiksi miljardi euroa ja hankkeen yhteiskuntataloudellisesti kannattavaksi. Tässä työssä tehdään em. selvityksen päivittäminen ja hankkeen hyötyjen ja vaikutusten laajempi aluetaloutta, kilpailukykyä ja kasvukäytävän toiminnallisuuden näkökohtia painottava selvitys.

 

Hankkeen välitön tavoite on tuottaa Lentoradan hyödyistä ja vaikutuksista tiedot Liikenneviraston hankearviointiohjeen edellyttämässä laajuudessa sekä Uusimaa 2050 maakuntakaavaa varten tarvittavat tiedot. Lisäksi hankkeessa analysoidaan ja selvitetään Lentoradan laaja-alaiset vaikutukset talouteen, kasvuun ja yritysrakenteen kehitysedellytyksiin, aluekehitykseen ja erityisesti pääradan ja oikoradan kasvukäytävien kehitykseen. Vaikutusarvioissa on kansallisen ja alueiden näkökulman ohella mukana lentoaseman saavutettavuuden ja kansallisen lentoliikennestrategian näkökulma. Työn tuloksia käsitellään sidosryhmätyöpajassa ennen työn valmistumista.

 

Työ valmistuu kesäkuussa 2018. Uudenmaan liitto vastaa työn valmistelusta, hankinnasta ja ohjaamisesta yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Kustannukset ovat 90 000 euroa, josta liiton osuus on 22 500 euroa.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Tavoitteet ja periaatteet

 

Lentoaseman kaukoliikennerata eli nk. Lentorata on pääosin maan alle suunniteltu kaukoliikenteelle suunnattu yhteys Keravan Kytömaan ja Pasilan välille. Rata kulkee lentoaseman terminaalin kautta ja sillä ei ole uusia lähiliikenneasemia. Lentorata luo toteutuessaan vaihdottoman ja 15-20 min nopeamman yhteyden lentoasemalle pääradan ja oikoradan suunnista. Lentorata on edellytys mahdolliselle Tallinnan tunnelille ja Lentorata luo mahdollisuuden linjata mahdollinen uusi Helsinki-Pietari-yhteys lentoasemalta Keravan kautta Porvoon suunnan käytävään.

Lentorata olisi valtakunnallinen ja kansainvälinen liikenneyhteys, jonne ohjattaisiin Keravan eteläpuolella kulkeva kaukojunaliikenne nykyiseltä pääradalta. Lentorata vapauttaisi pääradan raidekapasiteettia lähiliikenteelle ja mahdollistaisi näin maankäytön ja lähijunien lisäämisen Keravan, Vantaan ja Helsingin asemanseuduilla.

 

Liikenneviraston ratayhteysselvitys vuodelta 2010 arvioi Lentoradan kustannuksiksi miljardi euroa ja hankkeen yhteiskuntataloudellisesti kannattavaksi. Selvitysten päivittäminen ja hankkeen hyötyjen ja vaikutusten laajempi aluetaloutta, kilpailukykyä ja kasvukäytävän toiminnallisuuden näkökohtia painottava selvitys on perusteltua tehdä nyt rinnan kasvukäytävän matkaketjujen kehittämisen ja Tallinnan tunnelin toteutettavuustutkimuksen (FinEstLink) kanssa. Liikennevirastossa on meneillään tälle työlle lähtötietoja tarjoava Lentoradan ratateknisen suunnitelman ja kustannusarvion päivittäminen.

 

Hankkeen tavoite on tuottaa Lentoradan hyödyistä ja vaikutuksista tiedot Liikenneviraston hankearviointiohjeen edellyttämässä laajuudessa, Uusimaa 2050 maakuntakaavaa varten tarvittavat tiedot sekä tietopohja hankkeen arvioinnille osana liikennepoliittista päätöksentekoa sekä kansallisella että alueellisilla tasoilla. Hankkeen tavoite on myös osallistaa Lentoradan vaikutusalueen kuntia, maakuntia ja muita toimijoita tulosten arviointiin.

 

Hankkeen tuottama tieto on välttämätöntä Suomen raideliikennejärjestelmän kehittämisen, erityisesti pääradan ja oikoradan kasvukäytävien kehitysedellytysten sekä Helsinki-Vantaa lentokentän ja sen maaliikenteen ratkaisujen suunnittelussa ja näistä käytävän keskustelun pohjana. Hankearvioita tarvitaan vaikka päädyttäisiinkin johonkin vaihtoehtoiseen ratkaisuun (esim. pääradan lisäraiteet tai nollaratkaisu).

 

Työn sisältö ja menetelmät

 

Hankkeessa toteutetaan kaksi konsulttiselvitystä ja näiden käsittely sidosryhmien kanssa:

 

 • Lentoradan hankearviointi Liikenneviraston hankearviointiohjeen mukaisesti. Selvitys tuottaa päivitetyn arvion hankkeen hyötykustannussuhteesta. Selvitys tuottaa myös Uusimaa 2050 maakuntakaavassa tarvittavat selvitykset, jolta osin on kysymys 2012 tehdyn "Nopea ratayhteys itään" -selvityksessä tehdyn hankearvioinnin päivittämisestä. Selvitystyön kilpailutuksen jälkeen työ alkaa helmikuussa 2018 ja valmistuu kesäkuussa 2018. Uudenmaan liitto vastaa työn hankinnasta ja ohjaamisesta.

 

 • Lentoradan laaja-alaiset vaikutukset talouteen, kasvuun ja yritysrakenteen kehitysedellytyksiin, aluekehitykseen, erityisesti pääradan ja oikoradan kasvukäytävien kehitykseen. Vaikutusarvioissa on kansallisen ja alueiden näkökulman ohella mukana lentoaseman saavutettavuuden ja kansallisen lentoliikennestrategian näkökulma. Selvitystyön valmistelun pohjalta tarkempi työohjelma, menetelmät ja tekijä on selvillä 3/2018 ja työ valmistuu 6/2018. Uudenmaan liitto vastaa työn valmistelusta, hankinnasta ja työn ohjaamisesta. Työlle lähtökohtia tarjoavat Tallinnan tunnelin toteutettavuustutkimus FinEstLink sekä Helsingin kaupungin hanke Lentoradan agglomeraatiovaikutusten arvioinnista.

 

 • Raporttiluonnosten käsittely sidosryhmätyöpajassa ja loppuraportin kokoaminen. Uudenmaan liitto vastaa.

 

Hankkeen ohjausryhmä käsittelee, ohjaa ja tukee kaikkien osatehtävien toteutusta.

 

Rahoitus ja resurssointi

 

Hankkeen kustannukset ovat 90 000 euroa, johon saadaan 50% tuki valtion AIKO-rahoitusta Suomen kasvukäytävä AIKO-sopimuksen mukaisesti. Liikennevirasto osoittaa hankkeelle rahoitusta 22 500 euroa ja liiton rahoitusosuus on myös 22 500 euroa.

 

Uudenmaan liitto vastaa hankkeen johtamisesta yhdessä Liikenneviraston kanssa. Liitto on hakija ja päätoteuttaja ja liiton edustajana hankkeen ohjausryhmässä on aluesuunnittelun johtaja Merja Vikman-Kanerva. Hankkeen projektipäällikkö on johtava asiantuntija Olli Keinänen tukenaan erityisasiantuntija Riikka Kallio. Hankkeen yhteyshenkilö liitossa on suunnittelupäällikkö Olli-Pekka Hatanpää. Hankkeelle on avattu oma kustannuspaikka (1801) liiton kirjanpidossa.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää

 • perustaa Lentoradan vaikutusten laaja-alainen arviointi -hankkeen

 • nimetä hankkeen vastuujohtajaksi Merja Vikman-Kanervan

 • velvoittaa hankkeen noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta

 • tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 

Vastuujohtaja:

Merja Vikman-Kanerva 040 638 6669

 

Valmistelija:

Olli Keinänen 050 540 2260

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

 • perustaa Lentoradan vaikutusten laaja-alainen arviointi -hankkeen

 • nimetä hankkeen vastuujohtajaksi Merja Vikman-Kanervan

 • velvoittaa hankkeen noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta

 • tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusosoitus

 

Päätösote: tiedoksi Jukka Peura, Liikennevirasto

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa