Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.02.2018/Pykälä 17

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 183

11.12.2017

Maakuntahallitus

§ 17

12.02.2018

 

Uudenmaan liiton liittyminen Metropolis -järjestöön

 

533/04.03.01/2017

 

MHS 11.12.2017 § 183

 

Tiivistelmä

 

Uusimaa on Suomen maakunnista kaikista kansainvälisin, minkä vuoksi osallistuminen kansainväliseen ja globaalin tason yhteistyöhön on erittäin tärkeä kilpailukykytekijä. Uudenmaan liiton toiminnasta puuttuu tällä hetkellä globaalin tason systemaattisen ennakoinnin, vaikuttamisen ja yhteistyön väline. Liittyminen Metropolis-järjestöön tarjoaa puuttuvan työvälineen kansainvälisen ulottuvuuden vahvistamiseen esimerkiksi ennakoinnissa, edunvalvonnassa, parhaiden toimintatapojen vertailuissa, toimintatapainnovaatioissa sekä yhteistyökontaktien ja Uudenmaan maakunnan kansainvälisen tunnettuuden lisäämisessä.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Uudenmaan liiton tehtäviin kuuluu maakunnan kilpailukyvyn vahvistamiseen liittyvä toiminta, kuten ennakointi, edunvalvonta, näkyvyyden edistäminen ja startegiset kumppanuudet.

 

Ennakointia ja edunvalvontaa tehdään tällä hetkellä kansallisella ja Euroopan unionin tasoilla esimerkiksi Euroopan ja Itämeren alueen edunvalvontajärjestöjen kautta (CPMR, BSSSC). Globaalin, kansainvälisen toimintaympäristön tason ennakointi ja vaikuttaminen sitä vastoin puuttuu: liitto ei ole tällä hetkellä jäsenenä missään sellaisessa globaalin tason järjestössä, jonka kautta olisi mahdollista tehdä esimerkiksi globaalien trendien varhaista havainnointia ja analysointia sekä vertailua hyvistä toimintatavoista. Tämä on selkeä puute, sillä Uusimaa on Suomen maakunnista kaikista kansainvälisin - ja kilpailukykymme on vahvasti riippuvainen kansainvälisestä yhteistyöstä: viennistä, ulkomaalaisista investoinneista, yritysten kansainvälistymisestä, osaavasta työvoimasta sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta.

 

Yhä useammat suomalaiset maakunnat, kaupungit ja kunnat rakentavat tällä hetkellä strategista yhteistyötä esimerkiksi Aasian, Yhdysvaltojen, Brics-maiden ja Afrikan kanssa. On tärkeää, että myös Uudenmaan liitto on tässä kehityksessä vahvasti mukana. Vastaaminen globaaleihin haasteisiin - ja myös niihin liittyvien mahdollisuuksien tunnistaminen, kuten älykäs resurssiviisaus, innovaatiot, köyhyys, syrjäytyminen, digitalisaatio ja ikääntyminen edellyttävät kansainvälistä vuorovaikutusta maakuntien ja metropolialueiden kanssa eri puolilla maailmaa.

 

Metropolis-järjestö

 

Metropolis-järjestö on toiminut 32 vuotta ja se jakautuu maantieteellisiin alueisiin (Eurooppa, aasia, Tyynenmeren alue, Pohjois- ja Etelä-Amerikka jne.). Jäseninä on metropolimaakuntia, kaupunkeja sekä metropolialueen ja sitä ympäröivän reuna-alueen yhdistelmiä. Jäseniä on tällä hetkellä 137 eri puolilta maailmaa.

 

Metropolis-järjestö keskittyy tällä hetkellä erityisesti seuraaviin teemoihin:, Metropolialueiden tehokkaat ja älykkäät hallintomallit, Älykkäät ja osallistavat maakunnat ja kaupungit, Metropolialueiden kehittäminen innovaatiotoiminnan avulla, Maahanmuuttoon liittyvät haasteet/mahdollisuudet ja hyvien toimintatapojen jakaminen, Nuorten osallistaminen metropolialueiden kehittämiseen, Kestävä ja älykäs metropolialueiden kehittäminen, Metropolialueiden liikenne, Lentokenttäalueiden älykäs ja kestävä kehittäminen, Sukupuolten tasa-arvon edistäminen metropolialueiden kehittämisessä.Osassa teemoista tehdään suoraan yhteistyötä YK:n kanssa.

 

Osallistuminen Metropolis-järjestön toimintaan on globaalin ennakoinnin ja tavoitteellisen yhteistyön työväline. Metropoliksen kautta on mahdollista saada tärkeää tietoa globaalin tason metropolialueita koskevasta keskustelusta, trendeistä, tendensseistä, riskeistä, uhista, kehityssuunnista ja tutkimuksesta. Metropolis-jäsenyys antaa mahdollisuuden globaalin perspektiivin hahmottamiseen ja sen huomioimiseen Uudenmaan startegisessa kehittämisessä.

 

Muut konkreettiset hyödyt Uudenmaan liitolle: Informaatiopalvelut (Newsletter, metropolialueiden kehittämisen globaalit trendit, tendenssit ja kehityssuunnat, tietoa metropolialueiden hankkeista jne.), Euroopan ja globaalin tason verkostot, Sähköinen tietopankki maailman metropolialueisiin liittyvistä merkittävistä hankkeista ja tutkimuksista. Kuuluminen globaaliin, maailmanlaajuiseen metropolialueiden yhteisöön, johdon, luottamushenkilöiden ja virkamiesten koulutus.

 

Metropolis-järjestön jäsenmaksu Uudenmaan liitolle 13 100 euroa/vuosi.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää Uudenmaan liiton liittymisestä Metropolis-järjestöön 1.1.2018 alkaen.

 

Vastuujohtaja:

Ossi Savolainen, maakuntajohtaja 040 589 8415

 

Valmistelija:

Krista Taipale, kansainvälisten asioiden päällikkö +32 0498 126000

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti jättää asian pöydälle.

 

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusosoitus

 

 

 

MHS 12.02.2018 § 17

 

Tiivistelmä

Uudenmaan liiton liittyminen Metropolis-järjestöön tuodaan uudestaan maakuntahallituksen käsittelyyn.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää Uudenmaan liiton liittymisestä Metropolis-järjestöön 1.1.2018 alkaen.

 

Vastuujohtaja:

Ossi Savolainen 040 589 8415

 

Valmistelija:

Krista Taipale +32 049 812 6000

 

Käsittely:

Maakuntajohtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan niin, että päätös liittymisestä Metropolis-järjestöön siirretään myöhempään ajankohtaan.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti hyväksyä maakuntajohtajan kokouksessa muutetun ehdotuksen.

 

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusosoitus

 

Päätösote: Krista Taipale


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa