Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.02.2018/Pykälä 22

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 22

12.02.2018

 

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) teemahaku 2018

 

36/03.01.00.07/2018

 

MHS 12.02.2018 § 22

 

Tiivistelmä

 

Uudenmaan Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen/ ennakoidun rakennemuutoksen -rahoituksen haku toteutetaan yksivaiheisena keväällä 2018. Rahoitus kohdennetaan Uudenmaan älykkään erikoistumisen kärkiteemaan Ihmisten kaupunki.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Vuonna 2018 Uudenmaan Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen/ ennakoidun rakennemuutoksen -rahoituksen teemahaku käynnistetään 13.2.2018 ja hakemusten jättöaika päättyy 16.3.2018.Teemahaku on yksivaiheinen.

 

Vuonna 2018 rahoitusta myönnetään hankkeille, jotka toteuttavat Uudenmaan älykkään erikoistumisen teemaa Ihmisten kaupunki. Teema edistää avointa kaupunkikehittämistä, asukkaiden osallisuutta, palveluiden käytettävyyttä, yhteiskehittämisen muotoja, yksilön viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

 

Ihmisten kaupunki -teemassa kaupunkikehittäminen sekä digitaaliset palveluratkaisut toteutetaan ihmislähtöisesti. Toteutuksen vahvuutena ovat käyttäjälähtöiset ja avoimet, tosielämän kehitysympäristöihin perustuvat toimintamallit. Kehittyvien tiedonkeruu- ja analysointimenetelmien myötä toiminta ja päätöksenteko muuttuvat, ja tiedon hyödyntämisestä tulee yhä merkittävämpi tekijä yhteiskuntaan kuulumisen edistäjänä. Uuden ajan digipalveluita ja malleja voi tuottaa kunta, muu julkisen tai kolmannen sektorin toimija tai yksityinen yritys. Digitaalisten palveluiden saavutettavuus edellyttää hyvää käytettävyyttä ja asiakasryhmien huomiointia.

 

Erityisesti haluamme käynnistää hankkeita, joissa

 • testataan olemassa olevia ja/tai toteutusvalmiita ratkaisuja, jotka lisäävät digitaalisten palveluiden saatavuutta ja käytettävyyttä ja näin lisää yhteiskunnallista osallisuutta ja vahvistaa yhdenvertaisuutta.

 • toteutetaan yhteisöllisiä ratkaisuja jotka lisää yhteiskuntaan kuulumista, yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja/tai elämänhallintaa erityisesti niillä joita uhkaa digitalisaation ulkopuolelle jäänti nk. digikatveeseen.

 

Rahoitettavien hankkeiden valinnassa käytetään seuraavia valintakriteereitä:

 • Hanke toteuttaa Uusimaa-ohjelmaa ja Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaa.

 • Hankkeen sisältösuunnitelma on konkreettinen ja sillä on aluetaloudellista potentiaalia ja skaalautuvuutta.

 • Hankkeella on uskottava suunnitelma toiminnan laajentamisesta AIKO-rahoituksen jälkeen.

 • Hanke luo valmiuksia ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen ja edistää kasvuhakuisen (kansainvälisen) liiketoiminnan syntymistä.

 • Hanke tukee toimijoiden verkostoitumista kuntien, yliopistojen, tutkimuslaitosten, koulutusorganisaatioiden, järjestöjen ja yritysten kanssa.

 • Hanke voidaan käynnistää välittömästi ja toteuttaa nopeasti. Rahoitettavien hankkeiden on päätyttävä viimeistään 30.4.2019.

 

 

 

 

Asian taustat

 

AIKO on yksi pääministeri Sipilän hallituksen aloittamista aluekehittämistoimista ja osa hallituksen Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla - kärkihanketta. Tavoitteena on turvata koko Suomen kilpailukyky, edistää kasvua ja hyödyntää maan eri osien voimavaroja ja osaamista. Alueiden elinkeinorakennetta vahvistetaan yritystoiminnan edellytyksiä ja alueiden uudistumiskykyä parantamalla.

 

AIKO sisältää kolme työkalua:

 • Ennakoidun rakennemuutoksen toimet (ERM),

 • Valtion ja kaupunkien väliset kasvusopimukset ja

 • Valtakunnallisesti merkittävien kasvuvyöhykkeiden rakentamisen.

 

ERM-toimilla vauhditetaan alueilla rakennemuutosta, toteutetaan nopeita ja kokeiluluonteisia uusia toimenpiteitä sekä vahvistetaan kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutokseen (resilienssi). Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut. Maakunnan liitot päättävät AIKO:n ennakoidun rakennemuutoksen hankkeista helmikuussa 2016 hyväksytyn ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelman pohjalta.

 

Käytettävissä oleva rahoitus

AIKO-tomenpiteisiin on kansallisesti käytössä yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016-2018. Uudenmaan liiton osuus vuosina 2016-2017 yhteensä noin 4 miljoonaa euroa. Ennakoivan rakennemuutoksen hankkeisiin on kohdistettu vuosina 2016-2017 noin 700 000 euroa. Tämän vuoden määrärahoja ei ole vielä jaettu, mutta tässä haussa on käytettävisssä noin 300 000 euroa.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää

 • hyväksyä edellä esitetyn mukaisesti alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen/ennakoivan rakennemuutoksen rahoitushaun 2018 avaamisen ja valintakriteerit

 • tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Vastuujohtaja:

Juha Eskelinen 040 575 2933

 

Valmistelija:

Johanna Juselius 050 372 7062

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

 • hyväksyä edellä esitetyn mukaisesti alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen/ennakoivan rakennemuutoksen rahoitushaun 2018 avaamisen ja valintakriteerit

 • tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusosoitus

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa