Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.02.2018/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 7

12.02.2018

 

Uuden maakunnan valmisteluvaiheen maakuntastrategian luonnoksen esittely ja lähetekeskustelu

 

4/00.00.00/2018

 

MHS 12.02.2018 § 7

 

Tiivistelmä

Lokakuussa 2017 käynnistyneessä uuden maakunnan valmisteluun liittyvässä strategiaprosessissa laaditaan ensimmäinen uuden maakuntalain mukainen maakuntastrategia. Kyseessä on valmistelu- ja käynnistymisvaiheen strategia joka valmistellaan:

 

 • Muutoksen vision ja päämäärien kirkastamiseksi Uudellamaalla. Strategian tulee antaa selkeyttä ja suuntaa monimutkaisuuden keskelle.

 • Muutosvaiheen (2018-2019) strategisen muutosjohtamisen selkänojaksi sekä toimijoiden osallistamiseksi muutokseen ja sen tavoitteisiin.

 • Maakuntien ja valtion välisen rahoitus- ja ohjausprosessin yleistavoitteiden ja toimialakohtaisten tavoitteiden suuntaamiseksi 2018.

 • Osaksi väliaikaishallinnolle toimitettavia uuden maakuntakonsernin suunnitteluaineistoja.

 • Vaaleilla valittavan maakuntavaltuuston / -hallituksen johdolla (2019) tarkistettavaksi ja strategiatyön pohjaksi.

 

Maakuntastrategialuonnos pitää sisällään luonnoksen uuden maakunnan perustehtävästä, pitkän tähtäyksen visiosta sekä painopisteistä, strategisista tavoitteista, toimenpiteistä sekä mittareista.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Uuden maakunnan muutosvaiheen maakuntastrategiaa on käsitelty ja työstetty tähän mennessä useissa eri seminaareissa ja työpajoissa. Luottamushenkilöt ovat linjanneet strategiaa maakuntahallituksen aamukoulussa ja maakuntavaltuuston seminaarissa. Lisäksi asiasta on alustettu ja keskusteltu useissa muissa yhteyksissä, mm. maakuntaparlamentissa. Lisäksi on järjestetty kysely, joka lähetettiin maakuntaparlamentin osallistujille marraskuussa. Muutoin strategiaa on työstetty Uusimaa2019-muutos- ja hankejohdon strategiatyöpajoissa, henkilöstöfoorumissa, sote-johdon koordinaatioryhmässä sekä useissa muissa yhteyksissä virkamiesvalmisteluna.

 

Eri tahojen välinen vuorovaikutuksellinen strategiaprosessi on tuottanut maakuntastrategialuonnoksen, joka sisältää seuraavat osiot:

 • Toimintaympäristön muutostrendit ja alueen lähtökohdat kansallisesti ja kansainvälisesti

 • Strategiaprosessin kuvaus ja maakuntastrategian rooli ja merkitys

 • Maakuntastrategian linjaukset

 

Maakuntastrategian linjaukset sisältävät seuraavat elementit:

 

Maakunnan perustehtävä 2020:

 

Järjestämme erinomaiset sote-palvelut sekä edistämme elinvoimaa ja turvallisuutta yhdessä kuntien ja kumppanien kanssa.

 

Uuden maakunnan visio 2030:

 

Helsinki-Uudenmaan metropolialue:

Euroopan paras alue elää ja toimia.

 

Visioindikaattorit:

 1. EU:n tilastoalueiden sosiaalisen kehityksen indikaattori (SPI):

   • Nykytilanne: Uudenmaan sijoitus koko EU:n alueella 7. (2016) ja verrokkialueiden joukossa 2.

   • Tavoitetaso: Uudenmaan sijoitus koko EU:n alueella 1. (2030) "Euroopan hyvinvoivin alue"

 

 1. EU:n tilastoalueiden kilpailukyvyn indikaattori (RCI)

   • Nykytilanne: Uudenmaan sijoitus verrokkialueiden joukossa 3. (2016)

   • Tavoitetaso: Uudenmaan sijoitus verrokkialueiden joukossa 1. (2030) "Kilpailukykyisin alue verrokkien joukossa"

 

 

Muutosvaiheen yleistavoite:

 

Turvallinen siirtymä - rohkea uudistuminen

 

Painopisteet ja strategiset tavoitteet:

 

 

 1. Hyvinvoivat ja tyytyväiset ihmiset

   • Asukkaat ja asiakkaat ovat keskiössä

   • Kasvavat hyvinvointi- ja terveyshyödyt

   • Elinympäristö on asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä sekä uutta yritystoimintaa houkutteleva

   • Lisääntyvä mutta hallittu valinnanvapaus

 2. Uudistuvat palvelut ja toimivat kumppanuudet

   • Häiriöttömät palvelut

   • Jatkuvasti kehittyvä palvelujärjestelmä sekä tehokas ja digitalisoituva palveluverkko

   • Vahva ja tuloksekas palvelujen järjestäminen

   • Asiakkaan kokonaishyödyksi toimiva tuloksellinen monituottajajärjestelmä

 3. Kestävästi kasvava metropolialue

   • Alueen vahva talouskasvu ja nouseva työllisyysaste

   • Vahva kansainvälinen brändi (Helsinki Region) ja vahvistuva tunnettuus ja identiteetti (Helsinki-Uudenmaan metropolialue)

   • Hyvä saavutettavuus ja tasapainoinen kehitys

   • Kestävä ja hiilineutraali (2035) maakunta

 4. Edistyksellinen johtaminen ja kestävän talouden ura

   • Kehittyvä maakunnallinen demokratia ja toimiva poliittinen ohjaus

   • Oppiva ja uudistaen johdettu organisaatio, joka on haluttu työpaikka ja maan paras työyhteisökehittäjä

   • Suoran valinnan markkinoilla toimiville maakunnan omille tuottajille taataan edellytykset kilpailla

   • Kasvava tuottavuus, riittävä rahoituskehys ja rahoitusperiaatteen toteutuminen

 

 

Strategian sisällöt avataan ja esitellään tarkemmin PowerPoint-esityksessä.

 

Maakuntastrategian valmistelu jatkuu 29.1. hallituksen lähetekeskustelun jälkeen helmi-maaliskuussa siten, että seuraava välikäsittely voidaan pitää maaliskuussa, jonka jälkeen strategian viimeistely, viestintä ja visualisointi käynnistyy. Ennen strategian viimeistelyä suunnitelmissa on toteuttaa aiheeseen liittyvä verkkopohdinta henkilöstölle, asukkaille ja sidosryhmille. Kysely käynnistettäneen kun hallituksen esitys maakunta- ja sote-uudistuksen lakipaketista on annettu eduskunnalle. Tavoitteena on, että maakuntahallitus hyväksyisi uuden maakunnan valmisteluvaiheen maakuntastrategian poliittisen ohjausryhmän roolissaan kesäkuun kokouksessaan.

 

Asian taustat

Uuden maakunnan maakuntastrategian valmisteluprosessi on käynnistynyt lokakuussa 2017. Prosessissa luodaan ensimmäinen versio tulevan maakuntalain mukaisesta maakuntastrategiasta. Lakiluonnoksen mukaan uusia maakuntia johdetaan maakuntavaltuuston hyväksymän maakuntastrategian mukaisesti, jossa valtuusto linjaa maakunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Maakunnassa laaditaan yksi maakuntastrategia, joka yhdistää kaikkia maakunnan tehtäväaloja. Maakuntastrategiassa valtuusto linjaa muun muassa asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, palvelujen järjestämisen ja tuottamisen strategisista linjauksista sekä alueiden käytöstä, elinympäristön laadusta sekä alueen elinkeinojen kehittämisestä. Maakuntastrategiassa tulee ottaa huomioon maakunnan talouden reunaehdot ja kehitysnäkymät ja strategian tulee ohjata maakunnan taloussuunnittelua.

 

Strategiajohtaja Markus Pauni selosti uuden maakunnan maakuntastrategian valmisteluprosessia maakuntahallituksen kokouksessa 29.1.2018.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi uuden maakunnan maakuntastrategian valmistelutilanteen ja käy asiasta jatkovalmistelua ohjaavan lähetekeskustelun.

 

Vastuujohtaja:

Ossi Savolainen 040 589 8415

Markus Sovala 040 664 6091

 

Valmistelija:

Markus Pauni 050 4395 612

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti merkitä tiedoksi uuden maakunnan maakuntastrategian valmistelutilanteen. Käyty keskustelu toimii evästyksenä jatkovalmistelua varten.

 

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/2015 136 §); päätös koskee valmistelua

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa