Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 09.04.2018/Pykälä 56

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 56

09.04.2018

 

Palvelustrategian valmistelu ja maakuntahallituksen osallistuminen valmisteluun

 

46/00.00.00/2018

 

MHS 09.04.2018 § 56

 

Tiivistelmä

Sote -järjestämislain nojalla maakunnan on laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana maakuntastrategiaa. Palvelustrategian valmistelu ajoittuu keväälle 2018. Valmisteluun osallistetaan laajasti kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveysjohtoa, järjestöjä, lakisääteiset neuvostot ja valtuusto sekä asukkaita. Myös maakuntahallitukselle tarjotaan mahdollisuus osallistua valmisteluun.

 

Palvelustrategia pohjaa maakuntastrategian visioon ja sote-linjauksiin. Lisäksi strategiatyön pohjaksi kuvataan väestön hyvinvoinnin tila ja nykyisen palvelujärjestelmän keskeiset piirteet.

 

Palvelupaus on osa palvelustrategiaa ja sen valmistelu pilotoidaan kahdeksan asiakasryhmän kanssa eri toimipisteissä Uudeenmaan alueella sekä erikseen joidenkin asukasryhmien kanssa.

 

Palvelustrategian liitteeksi tulee osallisuusohjelma, jossa linjataan myös järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön periaatteet. Palvelustrategia ja - lupaus, osallisuusohjelma ja järjestöyhteistyön periatteet tuodaan maakuntahallituksen linjattavaksi 4.6.2018.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Sote -järjestämislain 14 § nojalla maakunnan on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana maakuntastrategiaa. Palvelustrategiassa maakunta päättää sen järjestämisvastuulle kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Maakunta päättää palvelustrategiassa myös yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun tuottajilta hankittavien palvelujen vähimmäismäärää koskevat tavoitteet. Lisäksi palvelustrategiassa on määriteltävä, mikä osa hankinnoista kilpailutetaan palvelujen innovatiivisuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien uusien ratkaisujen kehittämiseksi.

 

Palvelustrategian taustaksi kuvataan väestön hyvinvoinnin tila ja palvelujen nykyinen järjestämistapa. Tieto pohjaa sekä maakunnan omaan valmisteluun (asiakasryhmäkohtaisten ryhmien loppuraportit) että THL:ltä saatavaan indikattori tietoon ("Tiedosta arviointiin"). Myöhemmässä vaiheessa voidaan hyödyntää myös henkilöstöä ja taloutta koskevia tietoja, asukkaiden ja asiakkaiden osallistamisesta syntynyt tietoa sekä valvontaviranomaisten tuottamaa tietoa.

 

Asukkaille annettava palvelulupaus on osa palvelustrategiaa. Maakunnan palvelulupaus on maakunnan asukkaille osoitettu tahdonilmaisu siitä, miten maakunta toteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelulupaus ei muuta lailla säädettyä maakunnan velvoitetta järjestää sosiaali- ja terveydenhuolto.

Palvelulupausta pilotoidaan kevään aikana kahdeksan eri asiakas- ja asukasryhmän kanssa eri puolilla Uuttamaata.

 

Palvelustrategia nojaa siihen visioon mikä maakuntastrategiassa on esitetty sekä siinä esitettyihin sosiaali- ja terveyspalveluita koskeviin strategisiin linjauksiin. Palvelustrategian liitteenä on osallisuusohjelma joka sisältää myös järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön periaatteet.

 

Palvelustrategian valmisteluun osallistetaan maalis-toukokuun 2018 aikana laajasti niin sosiaali- ja terveydenhuollon virkamiesjohtoa kuin myös järjestöjä, opiskelijoita, vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä nuorisovaaltuston jäseniä. Myös maakuntahallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua valmisteluun. Työpajoissa syntyy Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluja ohjaavat linjaukset siltä osin, kun se on mahdollista tässä valmistelun vaiheessa. Valinnanvapauden käytön laajuutta koksevat linjaukset voidaan valmistella vasta kun hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi on eduskunnassa hyväksytty.

 

Palvelustrategia ja palvelulupaus tuodaan ensimmäistä kertaa maakuntahallituksen linjattavaksi kesäkuussa 2018.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Otsikon asiassa Uusimaa 2019 -hankkeen poliittisena ohjausryhmänä toimiva Uudenmaan maakuntahallitus päättää

  • merkitä tiedoksi palvelustrategian valmistelun tilannekatsauksen

  • työstää ja kommentoida palvelustrategiaa omassa työpajassa.

 

Vastuujohtaja:

Ossi Savolainen 040 589 8415

 

Valmistelija:

Pirjo Marjamäki, Uusimaa2019-hanke, 040 334 6401

Leena Turpeinen, Uusimaa2019-hanke, 09 310 76386

 

Päätös:

Uusimaa 2019 -hankkeen poliittisena ohjausryhmänä toimiva Uudenmaan maakuntahallitus päätti merkitä tiedoksi palvelustrategian valmistelun tilannekatsauksen.

 

Toteutetun työpajatyöskentelyn tuloksia hyödynnetään palvelustrategian jatkovalmistelussa.

 

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/2015 136 §); päätös koskee valmistelua

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa