Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 19.11.2018/Pykälä 202

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 202

19.11.2018

 

Helsinki EU Officen uuden vuokrasopimuksen solmiminen

 

584/02.10.00/2018

 

MHS 19.11.2018 § 202

 

Tiivistelmä

Helsinki EU Officen Brysselin nykyiset toimitilat ovat osoittautuneet monin tavoin epäsopiviksi. Sen johdosta vuokrasopimus on irtisanottu kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Uusia toimitilavaihtoehtoja on kartoitettu maakuntajohtajan johdolla. Kartoituksen perusteella ehdotetaan maakuntajohtajan valtuuttamista uuden määräaikaisen vuokrasopimuksen solmimiseen toimitilasta, joka sijaitsee osoitteessa Rue Guimard 7, Bryssel.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Uudenmaan liiton ylläpitämä Helsinki EU Office on toiminut Brysselissä osoitteessa Rue Belliard 15-17, Bryssel. Toimitilat ovat osoittautuneet epäkäytännöllisiksi, eivätkä ne sovellu jatkossa tarvittavaan käyttöön. Tilat eivät ole laajentuneen toiminnan edellyttämällä tasolla edustavuudeltaan ja ovat myös toiminnan volyymiin nähden riittämättömät. Lisäksi tiloissa on esiintynyt turvallisuusongelmia muun muassa hissin pitkäaikaisten jumittumisten sekä katutason ulko-oven puuttumisen vuoksi. Rakennus on purku-uhan alainen eikä vuokranantaja ole halukas tilojen kunnostamiseen. Edellä mainituista syistä maakuntajohtaja on 30.10.2018 irtisanonut tilojen vuokrasopimuksen sen edellyttämällä kuuden kuukauden irtisanomisajalla per 16.5.2019. Sopimukseen sisältyi mahdollisuus irtisanomiseen kesken vuokrakauden, muutoin sopimus olisi jatkunut 16.5.2022 saakka.

 

Helsinki EU Officen henkilöstö on maakuntajohtajan johdolla valmistellut uuden vuokrasopimuksen solmimista kartoittamalla toimintaan soveltuvia sijainniltaan hyviä toimitiloja. Kartoituksen perusteella on päädytty vaihtoehtoon, joka sijaitsee osoitteessa Rue Guimard 7. Vuokranantajana toimii IMMO Guimard 7 SA, Rue Montoyer 10, Bryssel.

 

Toimitilat vastaavat hyvin Helsinki EU Officen tiloilta edellytettävää vaatimus- ja laatutasoa, toiminnan volyymia, palveluvaatimuksia sekä mahdollistavat työntekijöille turvalliset työskentelyolosuhteet. Samassa rakennuksessa sijaitsee EU-komission alainen Euroopan teknologia ja innovaatioinstituutin EIT-House, josta johdetaan muun muassa EU:n digitalisaatio, ilmastonmuutos- ja terveyden yhteisöaloitteet (EIT Digital ja EIT Climate ja EIT Health) sekä koordinoidaan EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitusta. Liitto ja useat Helsinki EU Officen toimijat ovat mukana näissä yhteisöaloitteissa, minkä vuoksi sijoittuminen samaan rakennukseen EIT:n kanssa tuo vahvaa EU-tason strategista synergiaetua.

 

Nykyisten toimitilojen (281 m2) vuokra on 40 440 euroa/vuosi. Kun huomioidaan Brysselin vuokrakiinteistöjen kaupunki- ja aluevero kokonaiskustannukseksi muodostuu 65 353 euroa/vuosi. Liiton maksuosuus (33,6%) tästä on 21 958 euroa/vuosi.

 

Uusien toimitilojen vuokrasopimus on voimassa Belgian lainsäädännön mukaisesti yhdeksän vuotta 1.3.2019-28.2.2028. Toimitilojen (363 m2) vuosivuokra on 65 125 euroa. Mukaan luettuna Brysselin vuokrakiinteistöjen kaupunki- ja aluevero kokonaiskustannus on 82 412 euroa/vuosi. Liiton maksuosuus (33,6%) kokonaiskustannuksesta on 27 690 euroa/vuosi. Loput vuokrasta katetaan Helsinki EU Officen sopimuskumppaneiden maksuosuuksilla. Erotus nykyisten tilojen vuokraan on 17 059 euroa vuodessa, mutta sopimus sisältää 82 lisäneliötä.

 

Toimitiloja koskevat asiat on käsitelty toimiston sopimuskumppanien yleiskokouksissa yhteistyösopimusten edellyttämällä tavalla.

 

Asian taustat

Helsinki EU Office on Uudenmaan liiton, Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin, Hämeen liiton, Kymenlaakson liiton, Päijät-Hämeen liiton, Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Hanken Svenska handelshögskolanin, Taideyliopiston, Laurea-ammattikorkeakoulun, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen yhteinen toimisto Brysselissä. Liitto on toiminut toimiston vastuutahona ja ylläpitäjänä vuoden 2015 alusta Helsingin kaupungin kanssa tehdyn siirtosopimuksen perusteella. Samassa yhteydessä liitto siirtyi kaupungin sijaan toimitilojen vuokralaiseksi vuokrasopimukseen tehdyllä muutoksella. Lisäksi liitto on merkittävällä osuudella rahoittanut toimiston toimintaa. Myös yllä mainitut muut tahot toimivat EU Officen sopimuskumppaneina ja rahoittajina.

 

Toimisto tukee sopimuskumppaniensa EU-edunvalvontaa ja edistää niiden näkyvyyttä EU-foorumeilla. Toimiston tehtävänä on tämän lisäksi tiedon välittäminen EU-lainsäädännön valmistelutyöstä, EU-rahoitusohjelmien rakenteesta ja avautuvista rahoitushauista, tapahtumista ja yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksista.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää yllä selostusosassa mainituin perusteluin valtuuttaa maakuntajohtajan solmimaan IMMO Guimard 7 SA:n kanssa Helsinki EU Officen toimintaa varten määräaikaisen vuokrasopimuksen Brysselissä osoitteessa Rue Guimard 7.

 

Vastuujohtaja:

Ossi Savolainen 040 589 8415

 

Valmistelija:

Krista Taipale +32 498 126 000

Tero Suursalmi 050 569 3391

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti yllä selostusosassa mainituin perusteluin valtuuttaa maakuntajohtajan solmimaan IMMO Guimard 7 SA:n kanssa Helsinki EU Officen toimintaa varten määräaikaisen vuokrasopimuksen Brysselissä osoitteessa Rue Guimard 7.

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusosoitus

 

Päätösote: EU Officen sopimuskumppanit

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa