Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 19.11.2018/Pykälä 204

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 204

19.11.2018

 

Hankintapäätös: Uudenmaan liiton ICT-palvelujen laajennus, verkon todentamispalvelu

 

588/02.08.01.00/2018

 

MHS 19.11.2018 § 204

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitus päättää hankkia laajennuksen Uudenmaan liiton perustietotekniikkaratkaisuun. Hankinta koskee tietoverkon todentamispalvelua.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Uudenmaan liiton perustietotekniikkapalveluihin kuuluvat seuraavat kokonaisuudet: käyttötukipalvelut, lähitukipalvelut, työaseman hallintapalvelut, etäyhteyspalvelut, sähköpostin hallintapalvelut, Microsoft Office sovellushallintapalvelut, infra-alustojen hallintapalvelut, yhteyksien- ja tietoturvan hallinta- ja ylläpitopalvelut, sekä palvelupäällikköpalvelu. Tämä kokonaisuus kilpailutettiin vuosiksi 2017-2018 keväällä 2016 ja tarjouspyyntö, sekä hankintailmoitus julkaistiin HILMA-kanavalla EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana. Maakuntahallitus teki päätöksen hankinnasta § 115 22.8.2016.

 

Sote- ja maakuntauudistuksen viivästyessä maakuntahallitus päätti § 142 18.6.2018 valtuuttaa hallinto- ja talousjohtajan käymään tarvittavat jatkoneuvottelut ICT palvelujen sopimuskauden jatkosta sekä valtuuttaa maakuntajohtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan sopimuksen. TeliaFinland Oyj:n tuottamaa ICT-palvelua on jatkettu 13.11.2018 allekirjoitetulla sopimuksella vuosille 2019-2020.

 

Perustietotekniikkapalvelujen tuottamisen lisäksi TeliaFinland Oyj tuottaa yrityksille erillisiä lisäpalveluja.

 

Uudenmaan liitossa ICT-palveluja kehitetään tarpeen mukaan. Syksyllä käydyissä keskusteluissa on noussut esiin tarve parantaa Uudenmaan liiton verkkoympäristön tietoturvaa.

 

Nyt hankittavalla verkon todentamispalvelulla voidaan hallita ja tarvittaessa estää vieraiden kirjautumista Uudenmaan liiton verkkoon ja näin vähentää riskiä tietoturvaloukkauksista. Palvelu todentaa käyttäjät ja jos käyttäjää ei tunnisteta, niin verkkoympäristöstä pääsee ainoastaan julkiseen internetiin eikä liiton oma verkkoympäristö vaarannu.

 

Tämän hankinnan kohteena on Uudenmaan liiton Pasilan toimipisteen, Kallion virastotalon toimitilan ja Helsinki EU Officen verkkoympäristön turvaaminen.

Hankinnan kesto

 

Hankinta kytketään Uudenmaan liiton perustietotekniikkapalvelujen sopimukseen. Sopimus päättyy 31.12.2020.

 

Hankinnan vastuujohtaja

Hankinnan vastuujohtaja on Ossi Savolainen.

 

Hankinnan vastuuhenkilö

Hankinnan vastuuhenkilö on Jukka Hynninen.

 

Uudenmaan liiton rooli hankinnassa

Uudenmaan liitto on hankinnan hallinnoija.

 

Hankintamenettely

Kyseessä on suorahankinta.

 

Suorahankinnan perusteena on Hankintalain 40 § 2. mom; teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Uudenmaan liitolla on voimassa oleva perustietotekniikkapalvelujen sopimus TeliaFinland Oyj:n kanssa eikä siihen voida teknisistä tai tietoturvasyistä liittää toisen palveluntarjoajan palveluita.

 

Hankinnan kustannukset ja niiden jakautuminen

 

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on 40 000 €.

 

Käyttöönottokustannus kertamaksuna on 10 000 €. Palvelun kuukausikustannus on 1250 €. Palvelun kokonaiskustannus kahdelle vuodelle on 30 000€.

 

Hankinta on käyttösuunnitelman mukainen.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää

  • hankkia Uudenmaan liiton tietoverkon todentamispalvelun,

  • valtuuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan perustietotekniikkapalvelujen sopimuksen laajennuksen

  • valtuuttaa maakuntajohtajan päättämään toimivaltansa puitteissa mahdolliset tulevat perustietotekniikkasopimukseen liittyvät palvelujen laajennukset sekä allekirjoittamaan näitä koskevat sopimukset.

 

Vastuujohtaja:

Ossi Savolainen 040 589 8415

 

Valmistelija:

Jukka Hynninen 044 299 0464

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

  • hankkia Uudenmaan liiton tietoverkon todentamispalvelun,

  • valtuuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan perustietotekniikkapalvelujen sopimuksen laajennuksen

  • valtuuttaa maakuntajohtajan päättämään toimivaltansa puitteissa mahdolliset tulevat perustietotekniikkasopimukseen liittyvät palvelujen laajennukset sekä allekirjoittamaan näitä koskevat sopimukset.

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusosoitus

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa